Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow тем-термі arrow ТЕРИТОРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧІ КОМПЛЕКСИ
   

ТЕРИТОРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧІ КОМПЛЕКСИ

(ТВК) —економічно й соціально доцільні поєднання виробничих підприємств та їхніх систем на певній території: один з типів виробничо-територіальних комплексів. ТВК — це сучас. форма територіальної організації виробництва. Вона дає можливість раціональніше використовувати природні, трудові, матеріальні та ін. ресурси території, підвищувати економічну ефективність соціалістичного виробництва, поліпшувати умови життя населення, створювати раціональні системи розселення. Така форма організації є об'єктивною основою для створення виробничих об'єднань. Формування ТВК відбувається на основі процесів і закономірностей тер. розвитку сучас. сусп. виробництва. Найважливішими з цих процесів є усуспільнення і тер. концентрація виробн. Усуспільнення виробництва веде до дедалі ширшого охоплення зв'язками виробничих об'єктів, перетворює виробн. районів, країн не лише на єдність економічну, а й територіальну. В економіці розвинутого соціалізму в результаті високого рівня розвитку продуктивних сил, панування сусп. власності на засоби виробн. соціалістичного характеру усуспільнення госп. діяльності, поєднання галузевого планування з територіальним та ін. умов формування ТВК відбувається інтенсивно і стає планово керованим. Тер. концентрація виробництва створює форми зосередження підприємств, що є основою для певних видів ТВК. Формування будь-якого з них пов'язане з посиленням взаємодії суспільства й природи і вимагає раціонального використання природних ресурсів не лише з точки зору тер. поділу праці і підвищення ефективності виробн. а й в аспекті збереження екологічної рівноваги і охорони природи. Найважливішими факторами формування ТВК є рівень екон. розвитку території і характер усуспільнення виробн. природні умови й ресурси, науково-технічний прогрес, нар.-госп. потреби в продукції ТВК країни в цілому і даної території, особливості розселення, наявність великих систем розселення, забезпеченість трудовими ресурсами, трансп. умови, екон.-геогр. положення району. Найважливішими закономірностями процесів формування ТВК є спеціалізація і комплексний екон. та соціальний розвиток території. ТВК розрізняють за структурою, спеціалізацією, видами тер. спільності й комплексності виробн. В цілому їх поділяють на два підтипи: регіональний, що формується на основі єдності за ланками тер. поділу праці (союзна республіка, край, область, екон. район) та ареальні, основою яких є форми тер. концентрації виробн. (пром. вузол, спеціалізований район, зона). На дальший розвиток ТВК спрямовані рішення XXVI з'їзду КПРС. В одинадцятій п'ятирічці дальшого розвитку набудуть, зокрема, Зх.-Сибірський, Саянський, Ангаро-Єнісейський, Тімано-Печорський, Пд.-Якутський, Павлодар-Екібастузький, Пд.-Таджицький та ін. тер.-виробничі комплекси.

М. М. Паламарчук.

 

Схожі за змістом слова та фрази