Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow агі-ад arrow АГРОПРОМИСЛОВІ КОМПЛЕКСИ
   

АГРОПРОМИСЛОВІ КОМПЛЕКСИ

- поєднання окремих ланок народного господарства, діяльність яких пов'язана з виробництвом, переробкою та збутом с.-г. продукції. Формування А. к. відбувається об'єктивно в умовах високого рівня розвитку продуктивних сил і усуспільнення виробництва. Воно пов'язане з науково-технічною революцією, яка вимагає максимальної комплексності і пропорційності розвитку залежних між собою галузей і сфер нар. г-ва економічно розвинутих країн. Створення А. к. в СРСР відіграє велику роль у дальшому розвиткові продуктивних сил країни, поглибленні спеціалізації й концентрації виробн., переведенні с. г. на індустріальну основу, зміцненні зв'язків між с. г. і пром-стю, що переробляє с.-г. продукцію, а також пром. підприємствами, які виробляють для с. г. засоби виробн. Сусп. власність на засоби виробн. і плановий характер економіки створюють широкі можливості для формування А. к. На XXV з'їзді КПРС наголошувалося на необхідності дальшого вдосконалення і поліпшення виробничо-екон. співробітництва с. г. з такими галузями пром-сті, які з ним безпосередньо пов'язані, на збереженні єдиного загально-держ. підходу до розвитку всього А. к. Розрізняють основний агропромисловий народногосподарський комплекс та агропромисловий територіальний комплекс; на мікроекономічному рівні - агропромислове підприємство. Останнє органічно поєднує у собі виробн. с.-г. продукції і пром. переробку її (радгосп-завод). Таке поєднання с.-г. і пром. виробництв на одному підприємстві створює умови для раціонального використання землі, виробничих фондів і трудових ресурсів, знижує втрати сировини і сприяє підвищенню якості продукції. Однак, для концентрації виробн. по переробці с.-г. сировини значно ширші можливості мають агропром. тер. комплекси, в яких поєднуються підприємства, пов'язані з виробн., переробкою і реалізацією с.-г. продукції. Такого типу А. к. поділяють на багатогалузеві, спеціалізовані та ареальні. Перші два агропром. тер. комплекси поєднують с.-г. і пром. вироби, на території області, екон. району, республіки, країни. Тому їх ще поділяють на обласні, республіканські, союзні. До ареальних агропром. тер. комплексів належать: спеціалізований агропромисловий район, агропромислова зона, приміський А. к. та ін. Різновидом територіальних А. к. є агропром. тер. системи, які включають пром. підприємства, що переробляють с.-г. сировину, с.-г. підприємства (колгоспи й радгоспи, спеціалізовані на виробн. відповідної сировини), заготівельні пункти і допоміжні підприємства. Ці А. к. розрізняють за спеціалізацією. В УРСР найпоширеніші бурякоцукрові, виноградарсько-виноробні, плодоовочеконсервні, льонопереробні, молокопромислові. А. к. є об'єктивною основою для створення агропромислових об'єднань.

Літ.: Аграрно-промышленные комплексы. M., 1975; Аграрно-промышленные комплексы. Проблемы развития и оптимального функционирования. К,, 1976; Міжгосподарські та аграрно-промислові формування в Молдавії. К., 1976; Паламарчук M. M. Економічна географія Української PCP. К., 1975.

M. M. Паламарчук.

 

Схожі за змістом слова та фрази