Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow вид-висот arrow ВИРОБНИЧІ ОБ'ЄДНАННЯ
   

ВИРОБНИЧІ ОБ'ЄДНАННЯ

- єдиний виробничо-господарський комплекс, до складу якого входять заводи, фабрики, науково-дослідні, конструкторські, проектно-конструкторські, технологічні та інші виробничі організації, пов'язані між собою виробничими зв'язками і централізованим обслуговуючим виробництвом. В СРСР виробничі одиниці, що входять до складу В. о., не є юрид. особою і на них не поширюється Положення про соціалістичне державне виробниче підприємство. Виникнення В. о. зумовлене зростанням масштабів виробн., прискореними темпами науково-технічного прогресу, вдосконаленням форм управління. В. о. в країні почали створюватись у 60-х рр. у вигляді фірм. В. о. як осн. (первинна) ланка пром-сті діє на основі поєднання централізованого керівництва з госп. самостійністю та ініціативою згідно з Положенням про виробничі об'єднання (комбінати), затвердженим постановою Ради Міністрів СРСР від 27.III 1974. В. о. можуть входити до складу всесоюзних або респ. промислових об'єднань. Очолює В. о генеральний директор або директор. На правах консультативного органу існує рада директорів, куди входять керівники всіх виробничих одиниць. Осн. завдання В. о.: розвиток і вдосконалення виробн. для найповнішого задоволення потреб нар. г-ва і населення в різних видах продукції; розробка оптимальних планів; виконання завдань по виробн. продукції та ін. показниках держ. плану. В. о. (комбінат) на основі використання досягнень науки, техніки і передового досвіду забезпечує раціональну організацію виробн., високу якість вироблюваної продукції, всебічне підвищення продуктивності праці та ефективності виробн. шляхом концентрації, спеціалізації, кооперування і комбінування виробн., максимального використання внутр. резервів, комплексного використання сировини, впровадження прогресивних технологічних процесів і систем управління ними. В. о. здійснює раціональне використання й підвищення ефективності капітальних вкладень, скорочення строків і зниження собівартості будівництва, введення в дію виробничих потужностей і повне використання їх. В. о. відповідає за виконання зобов'язань по поставках продукції згідно з договорами і замовленнями - нарядами зовн.-торг. організацій; за вдосконалення планування, управління , впровадження наукової організації праці; за здійснення заходів по соціальному розвитку колективу, створення найбільш сприятливих умов праці. В. о. існують і в ін. соціалістичних країнах; формуються за принципом технологічної однорідності або послідовності технологічного процесу, єдиної сировинної бази. Див також Науково-виробничі об'єднання.

Літ.: Матеріали XXIV з'їзду КПРС. К., 1971; Матеріали XXV з'їзду КПРС. К., 1977; О некоторых мероприятиях по дальнейшему совершенствованию управления промышленностью. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 2 марта 1973 г. "Собрание постановлений правительства Союза Советских Социалистических Республик", 1973, № 7; Об утверждении Положения о производственном объединении (комбинате). Постановление Совета Министров СССР от 27 марта 1974 г. "Собрание постановлений правительства Союза Советских Социалистических Республик", 1974, № 8; Андрианов Н. И. Правовые вопросы деятельности производственных объединений. К., 1977; Сизоненко В. О. Розвиток виробничих об'єднань у десятій п'ятирічці. К., 1977; Субоцкий Ю. В. Развитие объединений в промышленности. М., 1977.

Г. І. Манцуров.

 

Схожі за змістом слова та фрази