Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow нас-нач arrow НАУКОВО-ВИРОБНИЧІ КОМПЛЕКСИ
   

НАУКОВО-ВИРОБНИЧІ КОМПЛЕКСИ

— господарська або організаційна спільність науково-дослідних, проектних, конструкторсько-технологічних організацій, виробничих підрозділів, що забезпечує поєднання основних ланок циклу "дослідження — виробництво", виконання комплексних науково-технічних програм, впровадження розробок у виробництво. Н.-в. к. є однією з форм інтеграції науки і виробництва в умовах розвинутого соціалізму. Створюються відповідно до постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР "Про заходи щодо підвищення ефективності роботи наукових організацій і прискорення використання в народному господарстві досягнень науки і техніки" (1968). Осн. форми Н.-в. к.: комплексні н.-д. орг-ції, що включають н.-д., конструкторські, технологічні підрозділи, дослідно-експериментальне виробн.; науково-виробничі об'єднання; спеціалізовані госпрозрахункові виробничо-тех. об'єднання, що включають проектно-конструкторські, технологічні підрозділи і дослідне виробн., забезпечують впровадження комплексної механізації і автоматизації виробництва та наукової організації праці на підприємствах певної галузі; наук.-тех. центри у складі великих пром. підприємств і об'єднань, що формуються на базі н.-д. ін-тів. Особливою формою Н.-в. к. є міжвідомчі цільові наук.-виробничі об'єднання (виникли в Зх. наук. центрі АН УРСР на поч. 70-х рр.), які організовують діяльність н.-д., проектно-конструкторських та ін. орг-цій, підприємств і об'єднань у рамках виконання цільових наук.-тех. програм. Н.-в. к. мають забезпечувати: орг. поєднання наук. і виробничого циклів, що дає змогу скоротити їхню тривалість; узгодження планів науково-технічного прогресу з планами виробн.; стандартизацію, уніфікацію, комплексність наук.-тех. розробок; найефективніше впровадження розробок у виробн.; підвищення наук.-тех. рівня в галузях (підгалузях) виробн. і регіонах. Літ.: Интеграция науки и производства в условиях развитого социализма. К., 1979; Бляхман Л. С. Экономика научно-технического прогресса. М., 1979; Косолапой В. В. Научно-техническая политика общества развитогс социализма. К.. 1979.

В. Ю. Шевченко.

 

Схожі за змістом слова та фрази