Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow прин-пят arrow ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД
   

ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД

- вид діяльності прокуратури. Сутність його полягає у здійсненні нагляду за додержанням і застосуванням законів. Відповідно до ст. 121 Конституції України на органи Прокуратури України покладаються нагляд за додержанням законів органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність (ОРД), дізнання, досудове слідство, та нагляд за додержанням законів при виконанні суд. рішень у крим. справах, а також при застосуванні ін. заходів примус, характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи гр-н. Крім того, згідно зі ст. 9 розд. XV «Перехідні положення» Осн. Закону прокуратура продовжує виконувати функцію нагляду за додержанням і застосуванням законів до введення у дію законів, що регулюють діяльність держ. органів щодо контролю за додержанням законів. Закон України «Про прокуратуру» (1991, з наст, змінами і доп.) визначив завдання П. н., спрямовані на утвердження верховенства закону і зміцнення правопорядку. Вони полягають у захисті від неправомір. посягань: 1) закріплених Конституцією України незалежності д-ви, сусп. і держ. ладу, політ, та екон. системи, прав нац. груп і тер. утворень; 2) гарантованих Конституцією, ін. законами України та міжнар. прав, актами соціально-екон., політ, особистих прав і свобод людини та гр-нина; 3) основ дем. устрою держ. влади, прав, статусу місц. рад, органів самоорганізації населення (ст. 4). Предметом П. н. є діяльність і акти органів держ. викон. влади та органів місц. самоврядування, підприємств, установ і організацій, а також дії гр-н. При цьому прокуратура не втручається у практ. діяльність піднагляд. органів, вона лише наглядає за законністю їх дій і вживає заходів щодо притягнення порушників до відповідальності.

При здійсненні П. н. вимоги прокурора, які відповідають чинному зак-ву, є обов'язковими для всіх органів, підприємств, установ, організацій, посад, осіб та гр-н. Невиконання без поваж, причин закон, вимог прокурора тягне за собою передбачену законом відповідальність. Забороняється втручання органів держ. влади і органів місц. самоврядування, посад, осіб, ЗМІ, громад, орг-цій (рухів) тощо в діяльність прокуратури з нагляду за додержанням законів. Кожний з видів П. н. має свої особливості й специфіку. Зокрема, при здійсненні нагляду за додержанням законів органами, які проводять ОРД, досуд. слідство, органи прокуратури мають сприяти: розкриттю злочинів, захисту особи, її прав, свобод, власності, прав підприємств, установ, організацій від злочин, посягань; виконанню вимог закону про невідворотність відповідальності за вчинений злочин; запобіганню незакон. притягненню осіб до крим. відповідальності; охороні прав і закон, інтересів гр-н, які перебувають під слідством; здійсненню заходів щодо запобігання злочинам, а також заходів до того, щоб органи дізнання і досуд. слідства додержувалися передбаченого законом порядку порушення крим. справ, розслідування діянь, які містять ознаки злочину, проведення операт.-розшукових заходів, застосування тех. засобів, припинення і закриття справи, а також строків провадження слідства і тримання під вартою; неухильному виконанню вимог щодо всебічного, повного і об'єктивного дослідження всіх аспектів справи при розслідуванні злочинів. П. н. за додержанням законів при виконанні суд. рішень у крим. справах, а також при застосуванні ін. заходів примус, характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи гр-н, здійснюється у слідчих ізоляторах, тюрмах, випр.-труд. і вих.-труд. колоніях, лік.-труд. профілакторіях і тимчас. слідчих ізоляторах на територіях ВТК, у психіатр, лікарнях, дисциплінар. батальйонах (ротах), в інспекціях випр. робіт. Прокурори перевіряють відповідність вимогам закону рішень спостереж. комісій та комісій по б-бі з пияцтвом, служб у справах неповнолітніх, які ними приймаються при здійсненні контролю за діяльністю адміністрації слідчих ізоляторів, випр.-труд, і вих.-труд. колоній, інших установ. Діяльність прокурора спрямована на зміцнення правопорядку в місцях поперед, ув'язнення, додержання законів при виконанні крим. покарань та ін. заходів примус, характеру, які призначаються судом і пов'язані з обмеженням особистої свободи гр-н. Прокурор зобов'язаний негайно звільнити особу, яка незаконно перебуває в місцях поперед, ув'язнення, позбавлення волі або в установі для виконання заходів примус, характеру. Його постанови та вказівки щодо додержання порядку і умов тримання затриманих, заарештованих, засуджених до позбавлення волі та виконання ін. покарань, а також осіб, до яких застосовано заходи примус, характеру, є обов'язковими і підлягають негайному виконанню.

П. н. за додержанням і застосуванням законів держ. органами викон. влади, підприємствами, установами та організаціями, посад, особами і гр-нами отримав назву «загального нагляду». Документами П. н. є постанови, протести, подання, застереження, вказівки тощо. Вказівки прокурора з крим. справ є обов'язковими до виконання.

Див. також Акти прокурорські, Загальний нагляд прокуратури.

Літ.: Прокур. нагляд в Україні. Д., 1997; Басков В. И. Курс прокур. надзора. М., 1998.

Г. О. Мурашин, О. Р. Ми хайленко.

 

Схожі за змістом слова та фрази