Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дер-дин arrow ДЕРЖАВНИЙ БОРГ
   

ДЕРЖАВНИЙ БОРГ

- заг. заборгованість д-ви за всіма випущеними та непогашеними борговими зобов'язаннями. Поділяється на внутрішній і зовнішній. Згідно зі ст. 1 Закону «Про державний внутрішній борг України» (1992) внутр. Д. б. України є строкові борг, зобов'язання Уряду країни в грош. формі. Держ. внутр. борг гарантується усім майном, що перебуває у держ. власності. Д. б. — це позики Уряду і позики, здійснені при безумовній гарантії Уряду для забезпечення фінансування загальнодерж. програм. Складається із заборгованості минулих років та заборгованості, яка знову виникає за борг, зобов'язаннями д-ви. До борг, зобов'язань належать випущені цінні папери, ін. зобов'язання у грош. формі, гарантовані Урядом, а також одержані ним кредити. До складу борг, зобов'язань Уряду України включена частина борг, зобов'язань Уряду СРСР. Закон визначає види і форми держ. внутр. боргу України. Борг, зобов'язання д-ви поділяються на короткострокові — до 1 року, середньострокові — від 1 до 5 років і довгострокові — 5 і більше років. Борг, зобов'я зання бувають у формі облігацій внутр. держ. позик і казначейських зобов'язань України. Закон також передбачає можливість ін. форм борг, зобов'язань. Характер і умови таких зобов'язань у кожному окр. випадку визначаються Урядом за погодженням з Національним банком України (НБУ). Умови і порядок випуску держ. цін. паперів та регулювання їх обігу встановлено Законом України «Про цінні папери і фондову біржу» (1991).

Управління держ. внутр. боргом країни покладено на М-во фінансів України. Це ж м-во за дорученням Уряду здійснює розміщення борг, зобов'язань д-ви та надання гарантій від її імені.

Граничні розміри держ. внутр. боргу, його структура, джерела і строки погашення встановлюються ВР України одночасно із затвердженням Держ. бюджету України на наступний рік. Обслуговування боргу, тобто проведення операцій щодо розміщення облігацій внутр. держ. позик, ін. цінних паперів, їх погашення і виплати доходу за ними здійснює Мінфін через банк, систему України. Для фінансування пов'язаних з цим витрат у складі Держ. бюджету України створюється фонд обслуговування держ. внутр. боргу, до якого зараховуються 50% коштів, одержаних від приватизації майна держ. підприємств, та ін. кошти. М-во фінансів зобов'язане щорічно оприлюднювати в загальнодоступному виданні відомості про стан держ. внутр. боргу України. Держ. зовн. борг включає суми одержаних зовн. позик з нарахованими відсотками по них. Зовн. позики здійснюються за рахунок бюдж. коштів або спец, урядових фондів. Позичальниками можуть бути уряд д-ви або органи місц. самоврядування, а кредиторами — уряди, фін. кредитні установи, ін. юридичні особи іноз. держав, міжнар. фін.-кредит-ні організації, приватні особи. Зовн. позики надаються у грош. або товарній формі. Грош. позики випускаються у валюті країни-кре-дитора, країни-позичальника або у валюті третьої країни. Погашення зовн. позик здійснюється товарними поставками або валютою.

Н. К. Ісаєва.

 

Схожі за змістом слова та фрази