Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дер-дин arrow ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ
   

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ

- нормат. документ, затв. відповідним держ. органом. Ним встановлюються заг. принципи або характеристики щодо визначених об'єктів стандартизації. До Д. с. України прирівнюються також держ. будівельні норми і правила та держ. класифікатори тех.-екон. та соціальної інформації. Як Д. с. використовуються і між-держ. стандарти, передбачені Угодою про проведення погодженої політики у сфері стандартизації, метрології та сертифікації, підписаною країнами — членами СНД 13.III 1992.

Відповідно до декрету КМ України «Про стандартизацію і сертифікацію» від Ю.У 1993 розробляються Д. с. України на орг.-мето-дичні та загальнотех. об'єкти, а саме: організація робіт із стандартизації; н.-т. термінологія; класифікація і кодування тех.-екон. та соціальної інформації; тех. документація; інформ. технології; організація робіт з метрології; достовірні довід, дані про властивості матеріалів і речовин; вироби загальнома-шинобудівного застосування (підшипники, інструменти, деталі кріплення тощо); складові елементи госп. об'єктів держ. значення (банк.-фін. система, тр-т, зв'язок, енергосистема, охорона довкілля, оборона тощо); продукція міжгалуз. призначення; продукція для населення та нар. г-ва; методи випробувань. Д. с. України містять обов'язкові та рекомендовані вимоги. До обов'язкових належать: вимоги, що забезпечують безпеку продукції для життя, здоров'я і майна гр-н, її сумісність і взаємозамінність, охорону навкол. природ, середовища, і вимоги до методів випробування цих показників; вимоги техніки безпеки та гігієни праці з посиланням на відповідні сан. норми і правила; мет-рол. норми, правила, вимоги та положення, що забезпечують достовірність і єдність вимірювань; положення, що забезпечують тех. єдність під час розробки, виготовлення та експлуатації (застосування) продукції. Обов'язкові вимоги Д. с. мають виконуватися органами викон. влади, всіма підприємствами, їх об'єднаннями, установами, організаціями та гр-нами — суб'єктами підприєм. діяльності, на яких поширюється дія стандартів. Встановлені вимоги Д. с. України підлягають безумовному виконанню, якщо: це передбачено чинними актами зак-ва; ці вимоги включено до договорів на розроблення, виготовлення та поставку продукції; виготівником (постачальником) продукції зроблено заяву про відповідність продукції даним стандартам.

Д. с. України затверджуються Комітетом України з питань стандартизації, метрології та сертифікації, а Д. с. у галузі буд-ва та пром-сті буд. матеріалів — Держ. к-том буд-ва, арх-ри та житл. політики України. Док-ти підлягають держ. реєстрації у К-ті Україн и з питань стандартизації, метрології та сертифікації. Цей Комітет здійснює і держ. нагляд за додержанням Д. с. Порушення Д. с. тягне за собою передбачену законом юрид. відповідальність.

Див. також Державна система стандартизації, Державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил, Стандарти.

Ю. С. Шемшученко.

 

Схожі за змістом слова та фрази