Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дер-дин arrow ДЕРЖАВНИЙ АПАРАТ
   

ДЕРЖАВНИЙ АПАРАТ

- сукупність органів, за допомогою яких практично здійснюється державна влада. Д. а. в Україні побудований і функціонує за принципом поділу держ. влади на законодавчу, виконавчу і судову. Разом з тим у д-ві існують окр. органи, які не можуть бути цілком віднесені до жодної окр. гілки влади (напр., Президент України, органи прокуратури). Всі органи держ. влади, їх посад, особи зобов'язані діяти на підставі й у межах наданих їм повноважень та відповідно до Конституції України. Від Д. а. слід відрізняти апарат держ. органів, до складу якого належать певні допоміжно-обслуговуючі структурні підрозділи та посади, призначення яких полягає у забезпеченні виконання відповідними органами влади покладених на них функцій і завдань згідно з їх компетенцією.

Літ.: Рабінович П. М. Основи заг. теорії права та д-ви. К., 1995; Держ. управління: теорія і практика. К., 1998.

В. Б. Авер'янов.

 

Схожі за змістом слова та фрази