Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow право оп-прим arrow ПРАВО ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ
   

ПРАВО ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ

— право осіб фізичних і осіб юридичних володіти, користуватися та розпоряджатися своїм майном на підставах, не заборонених законом. Вони можуть бути власниками будь-якого майна, за винятком окр. видів майна, які відповідно до закону не можуть їм належати (ст. 325 ЦивК України).

П. п. в. набувається у порядку, визначеному Конституцією та ін. законами України. У приват, власності може бути будь-яке майно, за окр. винятками. Так, згідно з Переліком видів майна, що не може перебувати у власності гр-н, громад, об'єднань, міжнар. організацій та юрид. осіб ін. держав на тер. України, до цих видів майна належать зброя, боєприпаси (крім мисл. і пневмат. зброї та боєприпасів до неї), спорт, зброя і боєприпаси до неї, вибух, речовини і засоби вибуху, бойові отруйні речовини тощо. Склад, кількість і вартість майна, яке може бути у власності фіз. та юрид. осіб, не обмежуються (ст. 325).

У приват, власності можуть бути також земельні ділянки (в розмірі та на підставах, визначених законом). Принцип непорушності П. п. в. закладений у Конституції України. П. п. в. є непорушним (ст. 41 Конституції). Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні (ст. 321 ЦивК).

В Осн. Законі також закріплено принцип, за яким не допускається сваволя втручання органів влади або органів місц. самоврядування у сферу існування приват, власності. У ст. 41 Конституції вказується, що примус, відчуження об'єктів П. п. в. може бути застосоване лише як виняток з мотивів сусп. необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови поперед, і повного відшкодування їх вартості. Примус, відчуження об'єктів права власності із зазначених вище підстав може бути застосоване в умовах воєнного або надзв. стану з наст, повним відшкодування м його вартості (реквізиція).

Якщо внаслідок видання нормат.-прав. акта держ. органом влади, органом влади ар Крим або органом місц. самоврядування порушуються закон і права власника, такий акт визнається судом недійсним за позовом власника і скасовується. Власник, чиї права порушено актом органу держ. влади, органом влади АР Крим або органом місц. самоврядування, має право вимагати відновлення того становища, яке існувало до видання цього акта. В разі неможливості відновлення поперед, становища власник має право на відшкодування майн. та моральної шкоди (ст. 393 ЦивК). Конфіскацію майна може бути застосовано виключно за рішенням суду в обсязі та порядку, встановлених законом (ст. 41 Конституції, ст. 354 ЦивК). Конфіскація є санкцією за вчинення правопорушення у випадках, встановлених законом (ст. 354 ЦивК). Конфісковане майно переходить у власність д-ви безоплатно. Обсяг та порядок конфіскації майна встановлюються законом (ст. 354). Особа, яка є власником майна, може вчинити позов про визнання її права власності, якщо це право оспорюється або не визнається ш. особою, а також у разі втрати нею док-та, який засвідчує її право власності (ст. 392). Власник має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпоряджання майном (ст. 391).

Літ.: Гражд. право, ч. 1. М., 1998; Розвиток цив. і труд, зак-ва в Україні. X., 1999; Гражд. право Украины, ч. 1—2. X., 2000; Право власності в Україні. К., 2000.

Я. М. Шевченко.

 

Схожі за змістом слова та фрази