Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow поп-право об arrow ПРАВО КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
   

ПРАВО КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

- сукупність прав, норм, якими регулюються належність матеріальних благ тер. громадам села, селища, міста, району в місті, а також порядок користування цими благами. У багатьох країнах така форма власності називається «муніципальною власністю» (Англія, Росія, США та ін.).

В Україні комунал. власність дістала визнання разом із введенням інституту місц. самоврядування (1990). Прав, режим майна комунал. власності вперше було визначено Законом України «Про власність» (1991, з наст, змінами і доп.). Комунал. власність визначалася як різновид держ. власності. До суб'єктів П. к. в. цей закон відносив адм.-тер. одиниці в особі обласних, районних, міських, селищних і сільс. рад (ст. 32). Чинна Конституція України закріпила принципово нові засади функціонування комунал. власності та її екон. природи, відповідно до яких комунал. власність є самост. формою публіч. власності, відокремленою від держ. власності. В Україні комунал. власність виникла спершу на основі безоплат. передачі тер. громадам майна із загальнодерж. власності. Тепер юна збільшується переважно за рахунок виробничої та ін. діяльності комунал. підприємств, надходжень з власних, визначених законом джерел та закріплених у встановленому законом порядку загальнодерж. і місц. податків, зборів та ін. обов'язкових платежів. Згідно з Конституцією, ЦивК України (ст. 327), Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» (1997, ст. 60) суб'єктом права комунал. власності є тер. громади села, селища, міста, району в місті, які безпосередню або через утворені ними органи місц. самоврядування управляють майном, що є у комунал. власності: утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунал. підприємства, установи та організації, а також здійснюють контроль за їх діяльністю. До об'єктів П. к. в. можуть належати рухоме і нерухоме майно, доходи місц. бюджетів, ін. кошти, земля, природні ресурси, що є у власності тер. громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їх спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад, необхідні для забезпечення екон. і соціального розвитку відповід. території. Гр-ни можуть користуватися об'єктами комунал. власності відповідно до закону (ст. 41 Конституції України). Д-ва забезпечує захист комунал. власності нарівні з ін. формами власності в Україні, в т. ч. шляхом притягнення порушників П. к. в. до юрид. відповідальності.

О. В. Дзера, Л. А. Музика.

 

Схожі за змістом слова та фрази