Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow пох-прем arrow ПРАВО ВЛАСНОСТІ
   

ПРАВО ВЛАСНОСТІ

— юрид. вираз екон. відносин власності, що лежать в основі виробничих відносин класового суспільства; основний інститут цивільного права. Закріплює екон. відносини власності, які визначають усі майнові відносини в суспільстві. В експлуататорських суспільно-екон. формаціях П. в. служило і служить цілям пригноблення трудящих. У соціалістичному суспільстві воно використовується для задоволення матеріальних і культур. потреб трудящих, вдосконалення соціалістичних виробничих відносин і перетворення їх на комуністичні. Основу екон. системи СРСР становить соціалістична власність у формі держ. та колгоспно-кооп. власності на засоби виробництва (ст. 10 Конституції СРСР, ст. 10 Конституції УРСР). Держ. (загальнонар.) власність є основною формою соціалістичної власності (ст. 11 Конституції СРСР). У системі П. в. в СРСР розрізняють право держ. (загальнонар.) власності, право колгоспно-кооп. власності, право власності профспілкових та ін. громадських організацій, право особистої власності (ст. 21, 23, 24, 25 Основ цивільного законодавства Союзу PCP і союзних республік; гл. 7— 10 ЦивК УРСР). Разом з тим у межах заг. поняття "право власності" необхідно розрізняти П. в. в об'єктивному та суб'єктивному розуміннях. Перше — це сукупність норм, що містяться в правових актах (законах, постановах уряду та ін.), покликаних регулювати екон. відносини власності. Друге — це право, яке належить конкретному суб'єктові (державі, колгоспові, громад. орг-ції, громадянинові) в правовідносинах, форму яких набирають урегульовані правовими нормами екон. відносини власності. Суб'єктивне П. в. характеризується тим, що воно є: абсолютним (власникові протистоїть неозначене коло зобов'язаних осіб, і всі вони повинні утримуватися від дій, які можуть порушити його право), речовим (об'єктом цього права є завжди матеріальний предмет, річ), найширшим за своїм змістом (власникові належить у межах, встановлених законом, право володіння, користування та розпорядження майном). Відповідно це право захищається окремими позовами — віндикаційним (див. Віндикація) та негаторним (див. Негаторний позов). Особливістю здійснення П. в. Рад. д-вою є те, що воно закріплює майно за держ. орг-ціями, які не стають власниками його, але набувають на нього право оперативного управління, яке відповідає цілям і завданням їхньої діяльності, плановим завданням та призначенню майна (ст. 21 Основ: ст. 89 ЦивК УРСР). Це право оперативного управління виникає й у міжгосп. орг-ціях та об'єднаннях, учасниками яких чи до складу яких входять колгоспи, ін. кооп. орг-ції, держ. підприємства, об'єднання та організації.

О. А. Пушкін.

 

Схожі за змістом слова та фрази