Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow вік-вяз arrow ВНУТРІШНЯ ЮРИСДИКЦІЯ ДЕРЖАВ
   

ВНУТРІШНЯ ЮРИСДИКЦІЯ ДЕРЖАВ

- сфера діяльності держав як суб'єктів міжнародного права, що є вільною від їхніх між-нар. зобов'язань. її ще називають «зарезервованою галуззю внутрішньої юрисдикції» (англ. the reserved domain of domestic jurisdiction).

Статут Організації Об'єднаних Націй передбачає для держав певну свободу дій, визначаючи межі компетенції самої ООН. Він не дає ООН права на втручання у справи, що належать до внутр. юрисдикції будь-якої д-ви, за винятком можливості застосування примус, заходів на підставі розділу VII (п. 7 ст. 2) цього Статуту.

Тлумачення названого п. 7 пов'язане, однак з великими труднощами з погляду з'ясування природи цього заг. принципу міжнар. права. Сучас. розвиток міжнар. співтовариства характеризується тим, що держ. суверенітет його членів дедалі більше узгоджується з міжнар. правом, і поняття «втручання у внугрішні справи держав» можна визначити лише емпірич. шляхом. Резолюції органів ООН щодо відносин урядів із своїм н ародом (як загальні, так і адресовані конкр. д-вам) не обмежуються положенням п. 7 ст. 2 розділу VII Статуту ООН. Тому цілком слушним є консульт. висновок Постійної палати міжнародного правосуддя у справі про декрети Тунісу і Марокко (1923), в якому зазначено, що розмежування внутрідерж. та міжнар. питань є умовним і залежить від ступеня розвитку міжнар. відносин. Органи ООН неправоздатні входити з поданнями про посередництво для розв'язання справ, які залишаються у компетенції держав. Рада Безпеки або ГА ООН мають лише право вирішувати, чи належить справа до В. ю. д., коли до них звернеться одна із сторін, що перебуває у спорі, а ін. сторона заперечує її компетенцію. Практика ООН свідчить, що статутна заборона на втручання не тлумачиться як зрівняння внутр. справ і неврегульованих міжнар. правом справ. Там, де втручання у внутр. справи д-ви визнається необхідним, воно, однак, не може бути зв'язане з будь-яким примусом (звісно, крім ст. 39 гл. VII Статуту ООН). Тобто таке «втручання» не може бути інтервенцією у звичайному розумінні цього поняття. Врегулювання внутр. справ можливе і шляхом міжнар. договорів між двома або кількома д-вами. У такому разі питання В. ю. д. набувають міжнар. характеру.

Літ.: Goodrich L. М., Hambro Е. The Charter of the United Nations. N. Y., 1958; Фердросс А. Междунар. право. M., 1959; Kelsen H. The Law of the United Nations. N. Y„ 1960; Brownlie J. Principles of Public International Law. Oxford, 1973; Schwarzenberger G., Brown E. D. A Manual of International Law. London, 1976.

В. H. Денисов.

 

Схожі за змістом слова та фрази