Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow П-пен arrow ПАРАЛЕЛЬНА ЮРИСДИКЦІЯ
   

ПАРАЛЕЛЬНА ЮРИСДИКЦІЯ

[лат. jurisdictio — судочинство, від jus (juris) — право і dic-tio — виголошення] — можливість одночасного здійснення крим. переслідування нац. і міжнар. судовими інституціями щодо фіз. осіб, які порушили міжнародне гуманітарне право чи скоїли воєнні злочини. Вперше принципову можливість здійснення П. ю. було передбачено Угодою між урядами Великобританії, СРСР, США та Франції про судове переслідування і покарання воєнних злочинців від 8.VIII 1945. Домовившись про заснування Міжнародного воєнного трибуналу для суду над воєн, злочинцями, сторони, однак, передбачили, що жодні положення даного договору не зменшують і не обмежують «прав національних чи окупаційних судів, що вже утворені чи будуть створені на будь-якій союзній території чи в Німеччині для суду над воєнними злочинцями».

Більш чітко цю процес, форму сформульовано у Статуті Міжнародного кримінального трибуналу для судового переслідування осіб, відповідальних за серйозні порушення міжнародного гуманітарного права, вчинені на території колишньої Югославії з 1991. Його ст. 9 передбачає:

«1. Міжнародний трибунал і національні суди мають паралельну юрисдикцію стосовно судового переслідування осіб за серйозні порушення міжнародного гуманітарного права, скоєні на території колишньої Югославії. 2. Юрисдикція Міжнародного трибуналу має пріоритет щодо юрисдикції національних судів. На будь-якому етапі судового розгляду Міжнародний трибунал може офіційно просити національні суди передати судочинство у справі Міжнародному трибуналу згідно з даним Статутом і правилами процедури та доказування Міжнародного трибуналу». До згаданого статуту включено положення, що стверджує принцип «поп bis in idem» (лат., букв. — не двічі за те саме), згідно з яким жодну особу не можна засудити нац. судом за серйозне порушення міжнар. гуманітарного права, за що її вже засуджено Міжнар. трибуналом. Навпаки, Міжнар. трибунал може ініціювати суд. переслідування особи, раніше засудженої нац. судом, якщо діяння цієї особи було кваліфіковано як звичайний злочин або якщо суд. розгляд не був об'єктивним і незалежним.

М. Є. Волков.

 

Схожі за змістом слова та фрази