Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow констеб-копір arrow КОНСТИТУЦІЯ УРСР
   

КОНСТИТУЦІЯ УРСР

— Основний Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки, що закріплює основи її сусп. ладу і політики, осн. права, свободи і обов'язки громадян, організацію і принципи діяльності державних органів. Першу Конституцію УРСР, що закріпила політичні, економічні і соціальні завоювання трудящих України, здобуті в результаті перемоги Великої Жовтневої соціалістичної революції, і визначила програму соціалістичного будівництва, було прийнято 1919. За її основу було взято Конституцію РРФСР 1918, яка створювалась за безпосередньою участю В. І. Леніна. Друга Конституція УРСР, затверджена 1929, відобразила входження УРСР до утвореного разом з братніми республіками 1922 Союзу РСР. Вона, як і конституції ін. союзних республік, грунтувалась на Конституції СРСР 1924. Третю Конституцію УРСР було прийнято 1937 відповідно до Конституції СРСР 1936, що закріпила перемогу соціалізму в Країні Рад. Діючу — четверту Конституцію УРСР — прийнято 20. IV 1978 позачерговою 7-ю сесією Верховної Ради республіки 9-го скликання після всенародного обговорення, її розробила Комісія по підготовці проекту Конституції УРСР на чолі з В. В. Щербицьким відповідно до Конституції СРСР 1977, яка відобразила новий етап у розвитку Радянської держави — побудову в СРСР розвинутого соціалістичного суспільства — і становить політико-правову основу конституцій усіх союзних республік. В єдності основних принципів і положень Конституції СРСР і конституцій союзних республік знаходить свій вияв непорушна єдність Радянської союзної багатонаціональної держави, спільність політичного, економічного і соціального устрою всіх союзних республік, єдність їхньої мети і завдань. Разом з тим Конституція УРСР, зберігаючи наступність конституційного розвитку СРСР і УРСР, враховує особливості республіки. Конституція УРСР 1978 складається з короткої вступної частини і 10 розділів, що об'єднують 171 статтю. Перші 8 розділів поділено на 19 глав. У вступній частині підкреслено роль Великої Жовтневої соціалістичної революції у створенні Рад. держави —основного знаряддя будівництва соціалізму і комунізму, в узагальненій формі охарактеризовано сучасний етап розвитку радянського суспільства, дано коротку характеристику розвитку республіки за роки Радянської влади у братній сім'ї народів СРСР і визначено правову базу її Основного Закону. В першому розділі — Основи суспільного ладу і політики Української РСР — визначаються політична і економічна системи республіки, її соціальна основа, напрями соціального і культурного розвитку, а також її зовнішньополітичної діяльності, захисту соціалістичної Вітчизни. "Українська Радянська Соціалістична Республіка,— записано у ст. 1-й Конституції УРСР,— є соціалістична загальнонародна держава, яка виражає волю й інтереси робітників, селян та інтелігенції, трудящих республіки всіх національностей". Політичну основу УРСР, як і ін. братніх республік і Союзу РСР у цілому, становлять Ради народних депутатів. Конституція УРСР закріплює керівну і спрямовуючу роль КПРС в політичній системі радянського суспільства, визначає напрями діяльності інших її складових частин — громадських організацій та трудових колективів.

Конституція УРСР передбачає, що основу економічної системи УРСР становить соціалістична власність на засоби виробництва у формі державної (загальнонародної) і колгоспно-кооперативної власності і що економіка республіки є складовою частиною єдиного народногосподарського комплексу, який охоплює всі ланки суспільного виробництва, розподілу і обміну на території СРСР.

Другий розділ Конституції УРСР — Держава і особа — закріплює громадянство УРСР, передбачаючи відповідно до встановленого в СРСР єдиного союзного громадянства, що кожний громадянин УРСР є громадянином СРСР і що громадяни ін. союзних республік користуються на території УРСР однаковими правами з її громадянами. Норми цього розділу встановлюють рівноправність громадян УРСР у всіх галузях екон., політ., соціального і культурного життя, незалежно від їхнього походження, соціального і майнового стану, расової і нац. належності, статі, освіти, мови, ставлення до релігії, роду і характеру занять, місця проживання та ін. обставин; закріплюють основні права, свободи і обов'язки громадян та гарантії здійснення їх. У третьому розділі Конституції УРСР закріплюється національно-державний і адміністративно-територіальний устрій республіки. УРСР — суверенна рад. соціалістична держава, яка з метою успішного будівництва комуністичного суспільства, зміцнення екон. і політич. єдності, забезпечення безпеки і оборони країни в результаті вільного самовизначення її народу на основі добровільності і рівноправності об'єдналась разом з ін. братніми республіками в Союз РСР— єдину союзну багатонаціональну державу. Виходячи з цього, УРСР, як і ін. союзні республіки, забезпечує за Союзом РСР в особі його найвищих органів держ. влади і управління права, визначені Конституцією СРСР. Поза цими межами УРСР самостійно здійснює владу державну на своїй території. Норми цього розділу визначають предмети відання республіки. Четвертий розділ — Ради народних депутатів Української РСР і порядок їх обрання — закріплює систему і принципи діяльності Рад народних депутатів, визначає виборчу систему республіки, статус народного депутата. У п'ятому розділі вміщено норми, що встановлюють організацію і принципи діяльності найвищих органів держ. влади і управління УРСР — Верховної Ради УРСР, Президії Верховної Ради УРСР, постійних комісій, а також Ради Міністрів УРСР; у шостому розділі — місцевих органів держ. влади і управління в УРСР. Сьомий розділ об'єднує статті, присвячені державному плану екон. і соціального розвитку, а також державному бюджету республіки, восьмий — правосуддю, арбітражу і прокурорському нагляду. В дев'ятому розділі визначено герб, прапор, гімн і столицю УРСР; у десятому — дію К. УРСР і порядок її зміни. Конституція УРСР є основою для всієї законодавчої системи республіки, зміцнення соціалістичної за конності і правопорядку, дальшого розвитку і поглиблення соціалістичної демократії, розв'язання завдань комуністичного будівництва.

Видання: Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки. К., 1979.

Літ.: Позачергова сьома сесія Верховної Ради Української РСР (дев'яте скликання) 19—20 квітня 1978 р. Стенографічний звіт. К., 1978. Див. також літ. до ст. Конституція СРСР.

О. Ф. Ватченко

 

Схожі за змістом слова та фрази