Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow оск-ото arrow ОСНОВНЕ ПИТАННЯ ФІЛОСОФІЇ
   

ОСНОВНЕ ПИТАННЯ ФІЛОСОФІЇ

— питання про відношення мислення до буття, свідомості до матерії, природи. О. п. ф. включає в себе дві сторони: 1) що є первинним — мислення чи буття, природа чи дух, що кого породжує і визначає; 2) "як відносяться наші думки про світ, що нас оточує, до самого цього світу? Чи спроможне наше числення пізнавати дійсний світ, чи можемо ми в наших уявленнях і поняттях про дійсний світ діставати вірне відображення дійсності?" (Маркс К. і Енгельс Ф Твори, г. 21. с. 271). Обидва аспекти тісно пов'язані між собою. Залежно від розв'язання О. п. ф. в історії філософії виділяються дві осн. лінії, два осн. табори — матеріалізм який первинним вважав природу, буття, матерію, га ідеалізм, що первоначало вбачає в дусі свідомості. Матеріалісти визнають свідомість властивістю високоорганізованої матерії, сутність якої полягає у відображенні дійсності в ідеальній формі, стверджують пізнаванність світу. З ідеалізмом пов'язане заперечення пізнаванності світу — агностицизм. Якщо ж окремі ідеалісти і визнають пізнаванність світу, то розуміють під цим не відображення об'єктивної реальності, а пізнання людиною абсолютної ідеї, світової волі тощо (об'єктивний ідеалізм) або ж пізнання самої людської свідомості через аналіз відчуттів, понять, мови тощо (суб'єктивний ідеалізм). Та чи ін. відповідь на О. п. ф. становить вихідний принцип розв'язання всіх без винятку філос. проблем і тим самим утворює філософсько-теор. основу світогляду, вихідний пункт філос. осмислення різних аспектів відношення людини до світу. Боротьба матеріалізму й ідеалізму є боротьбою протилежних світоглядів і в кінцевому підсумку виявом класової боротьби в суспільстві. Виділивши О. п. ф., марксистсько-ленінська філософія виробила науково обгрунтований критерій виявлення партійності у філософії, сформулювала принцип, який дає змогу правильно орієнтуватися в історико-філос. процесі і визначати сутність будь-якої філос. системи. У розв'язанні О. п. ф. діалектичний та істор. матеріалізм спростував усі різновиди ідеалізму, виявивши разом з тим його гносеологічні й класові корені, його тісний зв'язок з релігією і фідеїзмом, довів безпідставність і демагогічність претензій на "третю лінію" в філософії, на "скасування" О. п. ф., а також подолав метафіз. і споглядальну обмеженість домарксистського матеріалізму, послідовно провівши матеріалізм у поглядах на сусп. розвиток і розкривши соціально-практичне походження, відображальний та активно-творчий характер свідомості.

Літ.: Маркс К. і Енгельс Ф. Твори: т. 3. Маркс К. Тези про Фейербаха; Маркс К. і Енгельс Ф. Німецька ідеологія; т. 21. Енгельс Ф. Людвіг Фейербах і кінець класичної німецької філософії; Ленін В. І. Матеріалізм і емпіріокритицизм. Повне зібрання творів, т. 18: Ойзерман Т И. Главные философские направления. М., 1971: Яценко А. И. Делеполагание и идеалы. К., 1977.

О. І. Яценко

 

Схожі за змістом слова та фрази