Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дер-дин arrow ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНИЙ КОНТРОЛЬ В УКРАЇНІ
   

ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНИЙ КОНТРОЛЬ В УКРАЇНІ

— комплекс здійснюваних уповноваженими органами заходів щодо забезпечення державного контролю за міжнар. передачами озброєнь, військ, та спец, техніки, окр. видів сировини, мат-лів, обладнання і технологій, що можуть бути використані для їх створення. Зак-вом України заборонено міжнар. передачі ядерної, біол. та хім. зброї, мат-лів, устаткування і технологій, спеціально призначених для її створення, передачі товарів, якщо їх здійснення суперечить міжнар. зобов'язанням України, інтересам нац. безпеки, цілям боротьби з тероризмом і підтримання взаємовигід. співробітництва з членами міжнар. співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами міжнар. права, а також у разі відсутності належ, гарантій щодо кінцевого використання товарів. Тому гол. метою Д. е. к. в У. є забезпечення нац. безпеки та додержання Україною міжнар. зобов'язань щодо нероз-повсюдження зброї масового знищення, засобів її доставки та обмеження передач звичайних видів озброєння. Здійснення Д. е. к. в У. покладено на спеціально уповноважені органи — Комісію з політики експорт, контролю та військ.-тех. співробітництва з іноз. д-вами при КМ та спец, центр, орган викон. влади — Держ. службу експорт, контролю України відповідно до їх повноважень. Порядок та умови Д. е. к. в У. визначені Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (1991), Положенням про державний експортний контроль в Україні (затв. Президентом України 13.11 1998, зі змінами і доп. від 26.111 1999) та ін. нормат.-правовими актами. Ними передбачено заг. і спец, процедури застосування Д. е. к. в У. за міжнар. передачами товарів та порядок надання дозволів на право їх здійснення, особливості транзиту товарів, що контролюються, через тер. України, гарантії України щодо використання імпортованих товарів у заявлених цілях, юрид. відповідальність у галузі Д. е. к. в У. тощо.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази