Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow вік-вяз arrow ВІРМЕНСЬКІ КОЛОНІЇ В УКРАЇНІ
   

ВІРМЕНСЬКІ КОЛОНІЇ В УКРАЇНІ

- поселення вірмен у містах України за доби феодалізму. Найдавніші В. к. в У. виникли внаслідок еміграції вірм. населення із Закавказзя, спричиненої спустошливими нападами сусід, держав на Вірменію, важким екон. становищем і чужоземним нац.-реліг. гнітом.

Писемні джерела свідчать, що в 11 ст. вірм. поселення існували в Криму — у Кафі (тепер Феодосія), а з поч. 12 ст. — у Києві. Протягом 13—18 ст. кількість В. к. в У. сягнула понад 70. Осн. центрами вірм. поселення стали Солдей (тепер Судак), Сурхат (тепер Старий Крим), Львів, Кам'янець-Подільсь-кий, Луцьк, Станіслав (тепер Івано-Франківськ). У 15 — 1-й пол. 17 ст. ці колонії переживали період екон. і культур, розквіту. У Львові та Кам'янці-Подільському вірм. колонії дістали самоврядування. Це були відособлені громади, очолювані війтом і радою старійшин. Вони мали свою церк. організацію, підпорядковану вірм. єпископові у Львові.

1356 польс. король Казимир надав вірм. поселенням суд. самоврядування, яким вони користувалися до 1784. Місц. вірм. суди спочатку керувалися традиц. старовірм. правом — Гоша Мхітара Судебником (укл. у кін. 12 — на поч. 13 ст.) з урахуванням нових соціальних та істор. умов життя. На його основі 1519 було розроблено Статут львівських вірмен, затверджений польс. королем Сигізмундом І. У 2-й пол. 16 ст. до Статуту додано складений у Львові «Порядок судів і справ вірменського права», що регулював питання суд. розгляду. Вірм. суд складався з 5— 13 осіб, які виконували свої функції довічно. Засідання суду відбувалися кожного третього вівторка місяця за винятком святкових днів. У неділю і свята категорично заборонялося займатися служб, справами, оскільки ці дні призначалися для молитви і відпочинку. Рішення вірм. суду в цивільних справах і вироки у кримінальних називалися декретами і ухвалювалися більшістю голосів усіх членів суду. Суд. відповідальність наставала з 15-річного віку. До правопорушників і злочинців застосовували штрафи, тілесні покарання та ув'язнення. Були й ін. покарання: здати для потреб церкви певну кількість воску, просити пробачення в ображеної жінки тощо.

Літ.: Кульчицький В. С. Вірм. «Судебник» Гоша і його застосування у Львові. «Доповіді та повідомлення Львів, ун-ту», 1961, в. 9, ч. 1; Дашкевич Я. Р. Арм. колонии на Украине в источниках и л-ре ХУ-ХІХ веков. Ереван, 1962; Документы на половец, языке XVI в. (Судебные акты Каменец-Подол, арм. общины). М., 1967; Укр.-арм. связи в XVII в. Сб. документов. К., 1969; Кульчицкий В. С. Осуществление правосудия в арм. поселениях в Прикарпатье. В кн.: Истор. связи и дружба укр. и арм. народов, в. 3. Ереван, 1971.

В. С. Кульчицький, В. Д. Гончаренко.

 

Схожі за змістом слова та фрази