Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Е arrow ЕКСТРАКТ МАЛОРОСІЙСЬКИХ ПРАВ
   

ЕКСТРАКТ МАЛОРОСІЙСЬКИХ ПРАВ

- пам'ятка права України 18 ст.; збірник систематиз. витягів з правових норм, що в різний час діяли в Гетьманщині. Створення «Е. м. п.» було пов'язане з початком роботи загальнорос. Кодифікаційної комісії, заснованої відповідно до імп. указу від 14(25).XII 1766, і з намірами відновити в Гетьманщині традиц. право. На поч. наступного року президент Малоросійської колегії П. О. Рум'янцев визнав за необхідне зібрати в архівах (Генерального військового суду, Генеральної скарбової канцелярії, Генеральної рахункової комісії) та систематизувати осн. юрид. акти, що діяли в Україні. 5(16).У 1767 колегія ухвалила відповідну постанову. Створенням «Е. м. п.» керував секретар президента Малорос, колегії О. А. Безбородько. Збірник складається із вступу та 16 розділів, до деяких з них додано копії найважливіших законод. актів. У вступі викладено зміст імп. указу про створення Кодифікац. комісії, сенат, указу про вибори депутата Кодифікац. комісії від Малорос, колегії [19.11(2.111) 1767], розпорядження П. О. Рум'янцева [9(20).IV 1767] та ухвала Малорос, колегії про складання «Е. м. п.».

Витяги з юрид. актів згруповано за такими тем. розділами: про головне правління у Малій Росії; про суди; про права; про порядок ведення справ; про маєтки державні; про прибутки державні; про ревізії; про комісаріат; про міста; про шляхту, її пільги та маєтки; про духівництво, його пільги та маєтки; про чиновників м алоросійських; про артилерію; про простий народ; про греків. До збірника було додано Інструкцію про суди 1730 і копію Відомостей про чини 1765. Переважна більшість матеріалів «Е. м. п.» визначала правове становище укр. шляхти, козац. старшини, духівництва, службовців військ.-адм. апарату, верхівки міського населення. Визначалися види держ. власності (переважно на землю), порядок розпорядження і користування нею. Значну кількість актів, зібраних в «Е. м. п.», присвячено питанням держ. та адм. права. Так, у 1-му розділі визначалося правове становище центр, органів управління, частково — суд. організація. Тут же наводилися акти про відновлення та ліквідацію гетьманства і статус Ген. військ, суду, Ген. скарбової канцелярії та Ген. рахункової комісії. Докладно висвітлено судоустрій і судочинство. Визначення в «Е. м. п.» взаємовідносин місц. органів самоврядування з імп. структурами Росії йшло всупереч офіц. напрямові політики самодержавства на остаточну ліквідацію залишків укр. державності. 1786 «Е. м. п.» було перероблено чиновниками Сенату з вилученням окр. розділів, доповненням матеріалу про кодифікацію прав в Україні й включенням законів, ухвалених упродовж 1767—86. Однак збірник не було санкціоновано, його передали до архіву Сенату. Зберігається у Рос. держ. істор. архіві (Санкт-Петербург).

Літ.: Ткач А. П. Історія кодифікації дорев. права України. К., 1968; История гос-ва и права Укр. ССР, т. 1. К., 1987.

В. Д. Гончаренко.

 

Схожі за змістом слова та фрази