Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow поп-право об arrow ПОРУШЕННЯ ВИБОРЧИХ ПРАВ
   

ПОРУШЕННЯ ВИБОРЧИХ ПРАВ

- діяння, що посягають на встановлення та реалізацію закріплених міжнар.-правовими актами та нац. зак-вом виборчих прав гр-н. Ці порушення можуть мати місце як у процесі прийняття норм виб. зак-ва, так і під час організації та проведення виборів.

В Україні П. в. п. під час прийняття норм виб. зак-ва тягне за собою визнання КС України неконституційними окремих положень зак-ва, скасування підзакон. нормат.-прав. актів за рішенням суду або в порядку адм. нагляду. Найпоширенішим видом П. в. п. є порушення виб. зак-ва під час організації та проведення виборів, яке називається виб. правопорушенням. Це протиправне вольове діяння право- та дієздатної особи або групи осіб, яке виявляється у скоєнні певних дій, у бездіяльності й прийнятті відповід. рішень, що завдають шкоди політ, виб. правам та свободам людини і гр-нина, реалізації їх гарантій та в цілому конст. ладу України і тягнуть за собою юрид. відповідальність. Об'єктом П. в. п. є врегульовані та захищені правом сусп. відносини у процесі організації та проведення виборів. Суб'єктом П. в. п. визнаються фіз. та юрид. особи, спроможні нести юрид. відповідальність за свої протиправні діяння. Зак-вом України про вибори, ЦПК України встановлено механізм оскарження порушень виб. зак-ва та порядок розгляду справ щодо виб. спорів. Суб'єктами оскарження П. в. п. можуть бути виборці, політичні партії, виборчі блоки партій, кандидати у депутати. У порядку вирішення виб. спорів можуть оскаржуватися рішення, дії чи бездіяльність усіх виборчих комісій та їх членів, органів держ. влади, органів місц. самоврядування, підприємств, установ та організацій, їх посад, і служб, осіб. Скарга може бути подана до відповід. вищої виб. комісії або суду. Якщо виб. комісія, розглядаючи скаргу, визнає за необхідне проведення перевірки зазначених у скарзі обставин право-охор. органами, ці органи, за її зверненням, повинні перевірити їх і вжити відповід. заходів щодо припинення порушення зак-ва. ЦПК України визначено підсудність справ по скаргах про порушення виб. зак-ва. Напр., скарги на рішення, дії, бездіяльність Центральної виборчої комісії подаються до ВС України. Якщо суд прийняв скаргу до розгляду, а з того ж питання і з тих же підстав її подано до виб. комісії, остання зупиняє розгляд скарги до набуття рішенням суду закон, сили. Виб. комісія вищого рівня на підставі скарги, рішення суду або з власної ініціативи може скасувати рішення виб. комісії нижчого рівня та прийняти рішення по суті питання або зобов'язати цю комісію повторно розглянути порушене питання. Під час виб. процесу суди, органи прокуратури та виб. комісії організують свою роботу, в т. ч. у вихідні дні та в день виборів, так, щоб забезпечити розгляд скарг про П. в. п. у строки, встановлені чинним зак-вом України.

Залежно від ступеня громад, небезпеки розрізняють адміністративне правопорушення та крим. злочин. У чинному зак-ві України поступово формується система юрид. відповідальності за скоєння П. в. п. До неї належать конституційна, адміністративна, дисциплінарна та крим. відповідальність. Формами конст. відповідаль ності за П. в. п. є: визнання неконституційними положень зак-ва; скасування підзаконних нормат.-прав. актів у сфері застосування виборів; відмова в реєстрації кандидатів; зняття з реєстрації кандидатів; визнання голосування на виборчій дільниці, а також виборів недійсними тощо. Адм. відповідальність настає за: здійснення публічних закликів чи агітацію за бойкотування виборів Президента України або нар. депутата; опублікування або поширення ін. способом неправдивих відомостей про кандидата в Президенти або депутати; агітацію за або проти кандидата в день виборів; втручання у роботу виб. комісій, що перешкоджає виконанню ними обов'язків, пов'язаних з реєстрацією кандидатів у Президенти України або депутати, підрахунком голосів чи визначенням результатів або підбиттям заг. підсумків виборів. Сучасні вимоги до організації і проведення виборів в Україні значно розширюють адм.-юрид. відповідальність за П. в. п. У разі скоєння злочинів захист виборчих прав забезпечується також крим. зак-вом. Зокрема, КК України передбачено відповідальність за: перешкоджання здійсненню виб. права насильством, обманом, погрозами, підкупом або ін. чином; неправомір. використання виборчих бюлетенів, тобто видачу членом виб. комісії бюлетеня особі, яку не внесено до списку виборців, або видачу виборцю виб. бюлетенів (виб. бюлетеня) замість ін. виборців; завідомо неправильний підрахунок голосів або завідомо неправильне оголошення результатів виборів, а також за підлог виборчих документів, під яким слід розуміти виготовлення виб. док-та невстановленого зразка чи способом, який не передбачений законом; внесення до виб. док-та завідомо неправдивих відомостей або будь-яка ін. його підробка, а також використання завідомо підробленого виб. док-та чи виготовленого способом, що не передбачений законом. Ще один вид злочину, який безпосередню порушує право гр-нина обирати, — це умисне порушення таємниці голосування під час проведення передбачених законом України виборів, вчинене членом виб. комісії або ін. служб, особою з використанням влади чи служб. становища.

М. І. Ставнійчук.

 

Схожі за змістом слова та фрази