Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow страш-сюр arrow СУД І РОЗПРАВА В ПРАВАХ МАЛОРОСІЙСЬКИХ
   

СУД І РОЗПРАВА В ПРАВАХ МАЛОРОСІЙСЬКИХ

«Суд і розправа в правах малоросійських обширно на розных местах показанная, а здесь в един краткій і ясній ексцерпт, в прекращеніе горькой в судах волокиты, собранная, в полезное же употребленіе мало-россіянам списанная року от Рождества Христова 1750 18 октоврія» — визначна пам'ятка права України 18 ст., складена в результаті приват, кодифікації протягом 1750—58 кандидатом у члени Генерального військового суду Ф. О. Чуйкевичем. Є витягом із польс-лит. та рос. зак-ва і звичаєвого права, що діяли в Лівобережній та Правобереж. Україні в 15— 18 ст.

Збірник присвячено суд. цив. процесові й судоустрою та частково зем. і спадковому праву. Водночас він є джерелом історії правничої думки України — Гетьманщини. Підготовлений в умовах відновлення автономії Гетьм. України та соціально-екон. змін (оформлення козац. старшини в землевласницький стан тощо). Тому в ньому систематизовано ті норми права, які закріплювали право власності феодалів на землю, маєтки та закріпачення селян. У збірнику обґрунтовувалася потреба зміни судоустрою на основі відновлення давньої суд. системи за Статутами Великого князівства Литовського. Пропонувалося відновити т. з. статутові суди і цим відокремити суди від заг. адміністрації, захистити незалежність судів Гетьманщини, скоротити кількість апеляц. інстанцій. Збірник за структурою складається з посвяти гетьманові К. Г. Розумовському і таких розділів: 1) Про докази; 2) Про рочки і роки; 3) Про процес; 4) Про апеляції; 5) Про виконання рішення суду; 6) Про посаг, віно і привінок. У такому вигляді в травні 1752 цю книгу було передано гетьману К. Розумовському. Згодом Ф. Чуйкевич дописав розділи: Про апеляції зі Статуту (1754); Про давність земську (1755); Про суд польовий, підкоморський і комісарський, тобто межовий (1758). С. і р. в п. м. поширювався у рукопис, списках і не мав офіц. характеру, але в судах посилалися на нього. Мав вплив на прав, думку в Україні. Рукописна копія пам'ятки, датована 1791, зберігається у відділі рукописів Рос. нац. б-ки (Санкт-Петербург).

Літ.: Ткач А. П. Історія кодифікації дорев. права України. X., 1968; Бойко І. И. Д-ва і право Гетьманщини. Л., 2000.

В. А. Чехович.

 

Схожі за змістом слова та фрази