Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow аку-асо arrow АРБІТРАЖНИЙ ПРОЦЕС
   

АРБІТРАЖНИЙ ПРОЦЕС

- процесуальна діяльність: арбітражних судів при розгляді госп. справ; сторін госп. спорів при захисті своїх порушених або оспорюваних прав; органів, на які покладено виконання рішень арбітраж, суду з примус, реалізації відповідних рішень; інших учасників процесу для здійснення передбачених законом процес, функцій. Правовою основою А. п. в Україні є Арбітражний процесуальний кодекс України. До складу учасників А. п. входять: сторони (позивач і відповідач), треті особи, прокурор, ін. особи, які беруть участь у процесі у випадках, передбачених АПК України. А. п. базується на принципах, що відображають заг. засади здійснення правосудця арбітраж, судами: законність, незалежність, у т. ч. від органів законод. та викон. влади, і підкорення тільки законові; рівність усіх учасників суд. процесу перед законом та арбітраж, судом; змагальність сторін і свобода в наданні ними арбітраж, суду своїх доказів та в доведенні перед судом їх переконливості; гласність та відкритий розгляд справ; обов'язковість виконання рішень, ухвал, постанов арбітраж, суду.

А. п. здійснюється за встановленою законом послідовністю: доарбітражне врегулювання госп. спорів; подання позову; порушення провадження у справі та підготовка матеріалів до розгляду в засіданні арбітраж, суду; вирішення госп. спорів; перевірка рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду; перегляд рішення, ухвали, постанови арбітраж, суду за нововиявленими обставинами; виконання рішення, ухвали, постанови арбітраж, суду.

На підставі ст. 30 Закону України «Про арбітражний суд» (1991) при Вищому арбітражному суді України створено наук.-консультат. раду з числа провідних учених та висококваліфікованих спеціалістів. Осн. завдання ради — підготовка науково обгрунтованих рекомендацій з питань організації та діяльності арбітраж, суду, розробка пропозицій щодо вдосконалення законодавства, порядку і практики розгляду госп. справ. Термін «А. п.» застосовується для визначення відповідної науки, а також навч. дисципліни. Предметом науки А. п. є процесуальні норми, які регулюють діяльність арбітраж, судів. А. п. — складова частина наук, спеціальності «господарське право та арбітражний процес» (за класифікацією спеціальностей, затв. ВАК України). В юрид. вузах України А. п. викладається як навч. дисципліна, її предметом є правові норми, що регулюють осн. засади діяльності арбітраж. судів. Л. Ю. Снісаренко.

 

Схожі за змістом слова та фрази