Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow вид-висот arrow ВИРОБНИЧО-ТЕРИТОРІАЛЬНІ СИСТЕМИ
   

ВИРОБНИЧО-ТЕРИТОРІАЛЬНІ СИСТЕМИ

- сукупність виробничих підприємств, що характеризуються тісним взаємопов'язаним функціонуванням на основі інтеграції і певної територіальної єдності; один з типів виробничо-територіальних комплексів. В.-т. с.- явище розміщення продуктивних сил в умовах широкого розвитку процесів усуспільнення виробн.- спеціалізації, концентрації, кооперування, встановлення прямих виробничих зв'язків між підприємствами. В умовах високого розвитку продуктивних сил взаємопов'язане функціонування підприємств поширюється на великі території. В економіці розвинутого соціалізму тер. взаємозв'язки підприємств зростають, В.-т. с. пов'язуються між собою в системи більших масштабів, розвивається тенденція до об'єднання ланок матеріального виробн. всієї країни в єдину В.-т. с. В СРСР сформувалась єдина трансп. система, значна територія охоплена єдиною електроенергетичною системою тощо. Масштаби створення В.-т. с. розширюються в результаті здійснення рішень КПРС про посилення концентрації і кооперування виробництв, спеціалізації підприємств і раціоналізації госп. зв'язків між ними, створення великих об'єднань. Важливе значення має визначення оптимальної структури В.-т. с. в галузевому, функціональному, тер. і організаційному аспектах. В.-т. с. розрізняють за спеціалізацією (маш.-буд., енергетичні, хім., агропромислові, лісопромислові тощо) і за видами тер. спільності (елементарні, районні, міжрайонні, міждержавні). Формування раціональних В.-т. с. дуже важливе для вдосконалення управління нар. г-вом, зокрема тер, планування і ритмічної діяльності пром. підприємств. Вони мають важливе значення для забезпечення комплексного екон. і соціального розвитку союзних і автономних республік, визначеного Конституцією СРСР, для встановлення тер. пропорцій г-ва, раціональнішого використання природних, трудових та ін. ресурсів, формування систем розселення з сприятливішими умовами для життя і праці населення.

М. М. Паламарчук.

Виробничо-територіальні системи

 

Схожі за змістом слова та фрази