Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow П-пен arrow ПЕНІТЕНЦІАРНІ СИСТЕМИ
   

ПЕНІТЕНЦІАРНІ СИСТЕМИ

- системи виконання крим. покарань у вигляді позбавлення волі. Перша з них виникла у 18 ст. на Пн. США і отримала назву «пенсільванської пенітенціарної системи» (від штату Пенсільванія). В її основу покладено ідеї та погляди членів тюрем, т-ва секти квакерів, які вважали найкращим способом виправлення злочинця його ув'язнення наодинці з собою, Богом і Біблією. Першу тюрму такого типу (пенітенціарій) було відкрито 1786 у м. Філадельфії. Потім з'явилися ін. тюрми, що функціонували на засадах пенсільванської (філадельфійської) П. с: Вальтськимська (1786), Піттсбурзька (1817), Черрі-Гільська (1827). У цих тюрмах суворо дотримувалася система ізоляції в'язнів від впливу та спілкування їх із зовн. середовищем.

Пенсільванська П. с. набула поширення і в Європі, зокрема в таких країнах, як Бельгія, Нідерланди, Німеччина. Частково застосовувалася в Англії, Франції і Рос. імперії (тюрма «Хрести» в Санкт-Петербурзі). На поч. 19 ст. Нью-Йоркське тюремне т-во, враховуючи численні недоліки пенсільванської П. с, запропонувало іншу ситему. її було запроваджено в муніцип. тюрмі м. Оберн і названо «обернською пенітенціарною системою». Засновники цієї системи вважали, що злочин є наслідком лінощів, неробства, небажання працювати. Виправлення злочинців вони вбачали в режимі їх утримання і примус, залученні до праці. Засудженим під загрозою тілес, покарання суворо заборонялися будь-які розмови, за що цю систему назвали «системою мовчання». У середині 19 ст. обернська П. с. витіснила у США пенсільванську. В Європі ж обернська система використовувалася протягом певного часу поряд з пенсільванською. У Швейцарії, зокрема, рецидивісти утримувалися за пенсільванською П. с, а всі ін. злочинці — за обернською. Обернська П. с. втратила своє самост. значення на поч. 20 ст. і була витіснена прогресивною системою. Останню вперше було запроваджено в серед. 19 ст. в Англії. Вона передбачала одиночне ув'язнення, заг. каторжні роботи та умовну відпустку за особливими квитками. Ця система прагнула зацікавити самих в'язнів у їх виправленні, яке досягалося: скороченням строку покарання за старанну роботу; відрахуванням на користь засуджених частини зарплати; наданням в'язням права побачення з родинами та права листування. В Ірландії діюча П. с. була дещо вдосконалена і названа «ірландською». На відміну від англійської, вона передбачала скорочення строку покарання не т ільки за старанну роботу, а й за сумлінну поведінку. В наш час діють системи відбування покарання, які певною мірою акумулювали здобутки міжнар. спільноти у даній сфері, відмовившись при цьому від крайнощів, притаманних колишнім П. с, і надавши їм більш гуманних та дем. форм, що відповідають принципам дем. сусп-ва. Так, у зарубіж. країнах існує кілька типів систем відбування покарання (англійська, ірландська, французька тощо). Ці П. с. передбачають одиночне ув'язнення, роз'єднання засуджених на ніч. час, перех. період, коли допускається праця в'язнів за наймом поза тюрмою, умовне або умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. Різновидом сучас. П. с. є існуюча в ряді країн система реформаторіїв (тюрем) для засуджених віком від 16 до 30 років. Адміністрації реформаторіїв надається право утримувати засуджених до виправлення, але не більше строку, передбаченого законом за відповід. злочин. Існуюча нині в Україні система виконання крим. покарань у вигляді позбавлення волі грунтується на прогресивній П. с. Вона перебуває у процесі гуманізації і демократизації відповідно до загальносвіт. тенденцій.

Літ.: Зиверт В. А. Элементар. курс пенитенциарии. Первые пенитенциар. системы. ?., 1854; Полюмбицкий ?. О происхождении и распространении пенитенциар. системы, в. 4. К., 1928; Мыхлин А. С Ноянова О. Е.. Яковлева Л. В. Отбывание наказания в тюрьмах Англии и Уэльса. «Гос-во и право». 1996. № 2; Ткачевский Ю. М. Прогрессив. система исполнения уголов. наказаний. М.. 1997; Трубников В. Н. Пенитенциар. системы в совр. за-рубеж. гос-вах. «Проблеми законності». 1998, в. 33.

В. О. Антонов.

 

Схожі за змістом слова та фрази