Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow К-кел arrow КАНДИДАТ НАУК
   

КАНДИДАТ НАУК

- науковий (до 1992 -вчений) ступінь, який присуджують особам, що мають вищу повну освіту, глибокі фахові знання, значні досягнення у певній галузі науки та захистили канд. дисертацію. Запроваджений 1934 в СРСР, у т. ч. в УРСР. В Україні присудження наук, ступеня К. н. є компетенцією Вищої атестаційної комісії України (ВАК України). Здобувач наук, ступеня К. н. повинен скласти канд. екзамени (їх перелік і програми відповідно до спеціальностей визначає М-во освіти і науки України), оприлюднити осн. результати дисертації у формі наук, монографій, посібників чи статей у наук, фахових виданнях і захистити дисертацію у спе-ціаліз. вченій раді навч., н.-д. або н.-т. закладу. Наук, ступінь К. н. присуджує спеціаліз. вчена рада; диплом К. н. після проведення експертизи захищеної дисертації видає ВАК України. Дипломи К. н., видані атестац. органами СРСР і Рос. Федерації за результатами захистів дисертацій або рішень вчених рад до 1.ІХ 1992, в Україні визнаються дійсними. Осн. питання, пов'язані з присудженням наук, ступеня К. н., вирішуються відповідно до «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань», затв. КМ України 28.VI 1997, відомчих нормат. актів ВАК України. Наявність наукового ступеня К. н. дає право на пільги і переваги, передбачені чинним зак-вом, зокрема на дод. житлову площу, на пріоритетне заміщення окр. посад, на підвищення зарплати тощо.

Наук, (вчені) ступені, аналогічні ступеню К. н., існують у багатьох країнах. Вважається, що вітчизн. наук, ступінь К. н. еквівалентний ступеню «доктор філософії» у США, Англії, деяких ін. країнах.

І. Б. Усенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази