Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow вік-вяз arrow ВЧЕНА РАДА
   

ВЧЕНА РАДА

— орган колег, розгляду осн. питань наук, і пед. діяльності та кадрової роботи в н.-д. установах і виших навч. закладах, окремих їх підрозділах. За правовим статусом В. р. є дорадчим органом, хоча з деяких питань рішення ради мають юридично обов'язковий характер. В. р. приймає рішення та виробляє рекомендації у межах своєї компетенції, що визначається статут, документами наук, установи або вузу. Персонально до складу ради входять керівник установи чи закладу або їх підрозділу, провідні вчені і спеціалісти. Члени В. р. обираються на строк повноважень директора (ректора, декана) на зборах (конференції) наук, співробітників або профес.-виклад, складу. Як колег, орган В. р. розглядає осн. напрями та стан наук, і наук.-пед. діяльності, її матеріально-тех. і фін. забезпечення, програми і плани н.-д. та досл.-констр. робіт, питання підготовки кадрів, наук.-вид. діяльності, співробітництва з ін. організаціями та установами, обговорює звіти про результати діяльності наук, установи або навч. закладу (ф-ту) та ін. питання. Рада займається також атестацією наук, і наук.-пед. кадрів, розглядає питання про присвоєння вчених звань, обирає за конкурсом завідувачів відділів (кафедр, секторів, лабораторій), наук, та наук.-пед. працівників, висуває кандидатів у дійсні члени і члени-кореспонденти НАН України та га-луз. академій наук України, на здобуття держ. та іменних премій, стипендій тощо. В. р. має право приймати рішення, якщо на її засіданні присутні не менше половини спискового складу, за винятком випадків розгляду кадрових питань, висунення робіт на здобуття премій і медалей та ін. питань, де відповідно до статутних документів н.-д. установи або вузу обов'язкова присутність двох третин складу ради. Рішення вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала понад половина присутніх членів В. р. Приймаються вони відкритим або таємним (на розсуд ради) голосуванням, якщо статутні документи не передбачають ін. порядку.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази