Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow восх-вят arrow ВЧЕНА РАДА
   

ВЧЕНА РАДА

- орган, що розглядає основні напрями н.-д. та навчальної роботи вузу, н.-д. установи чи наук.-виробничого об'єднання . Розрізняють спеціалізовані ради по захисту дисертацій і присудженню вчених ступенів і ради вузу, н.-д. установи тощо. Спеціалізована рада - атестаційний орган вузу, н.-д. установи чи наук.-виробн. об'єднання. Має право приймати до захисту дисертації, розглядає та організовує захист. Спеціалізовані ради створює Вища атестаційна комісія при Раді Міністрів СРСР Персональний склад рад по прийняттю до захисту докторських дисертацій затверджується президією ВАК СРСР, а по прийняттю до захисту кандидатських дисертацій - колегією ВАК СРСР Рада вузу (ф-ту) - дорадчий орган при ректорі (декані ф-ту), осн. завданням якого є забезпечення підготовки спеціалістів з вищою освітою, наук. кадрів через аспірантуру, розвиток наук. досліджень, організація політ.-виховної роботи серед студентів і аспірантів. Рада вузу обирає за конкурсом зав. кафедрами, професорів, доцентів, ст. наук. працівників тощо, подає на затвердження у вченому званні. В н.-д. установах організують наук.-тех. ради, що працюють подібно до ради вузу.

 

Схожі за змістом слова та фрази