Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow І arrow ІНДЕКСАЦІЯ ГРОШОВИХ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ
   

ІНДЕКСАЦІЯ ГРОШОВИХ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ

— встановлений законами та ін. нормат.-правовими актами д-ви механізм підвищення грош. доходів гр-н, що дає можливість частково або повністю відшкодувати їм подорожчання спожив, товарів і послуг у період інфляції. І. г. д. н. є частиною держ. системи соціального захисту гр-н і спрямована на підтримання купівельної спроможності їх грош. доходів.

В Україні правові, екон. та орг. основи І. г. д. н. визначені Законом України «Про індексацію грошових доходів населення» (1991, зі змінами і доп. 1993, 1997, 1998) та ін. законод. і підзакон. актами України. Відповідно до цих актів індексації підлягають грош. доходи гр-н, що одержуються ними в гривнях на тер. України і не мають разового характеру, зокрема пенсії; соціальна допомога (сім'ям з дітьми, по безробіттю, тимчасовій непрацездатності тощо); стипендії; оплата праці (грош. забезпечення); суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок каліцтва або ін. ушкодженням здоров'я, а також суми, що виплачуються особам, які мають право на відшкодування шкоди у разі втрати годувальника тощо; ін. об'єкти індексації, встановлені КМ України. Для І. г. д. н. використовується т. з. індекс споживчих цін і тарифів на товари та послуги. Спостереження за зміною цих цін та обчислення їх індексу покладено на органи держ. статистики.

Індекс спожив, цін обчислюється на підставі стат. спостережень і не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним, оприлюднюється в офіц. період, виданнях. Обчислення індексу спожив, цін з наростаючим підсумком для І. г. д. н. починається з 1.1 1997, і індексація здійснюється, якщо індекс спожив, цін перевищив 105 % (величина порогу індексації). Для здійснення наст, індексації обчислення індексу спожив, цін починається за тим місяцем, у якому індекс вказаних цін перевищив 105 %.

Порядок проведення І. г. д. н. визначається КМ України згідно із зак-вом. Індексації підлягають доходи в межах величини вартості межі малозабезпеченості. Якщо дохід перевищує величину вартості межі малозабезпеченості, то його частина у межах подвійної величини вартості межі малозабезпеченості індексується у розмірі 80 %, наступна частина доходу у межах величини вартості межі малозабезпеченості — у розмірі 70 %. Частина грош. доходу, що перевищує трикратну величину вартості межі малозабезпеченості, індексації не підлягає. Підвищення грош. доходів гр-н у зв'язку з індексацією здійснюється з 1-го числа місяця, що настав за місяцем, в якому офіційно повідомлено індекс спожив, цін.

Джерелами коштів на проведення І. г. д. н. є власні кошти госпрозрахункових підприємств, установ та організацій, а також кошти держ. і місц. бюджетів. Індексація пенсій і соціальної допомоги відбувається за рахунок Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування України, ін. цільових соціальних фондів, а також коштів, що спрямовуються на їх виплату з бюджету.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази