Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow прин-пят arrow ПРОТОКОЛ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
   

ПРОТОКОЛ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

- процес, док-т, що є підставою для розгляду та вирішення справи про адміністративне правопорушення. Складається уповноваженою на те посад, особою або представником громад, орг-ції чи органу громад, самодіяльності. Коло осіб, які мають право складати такі протоколи, встановлено ст. 255 КпАП України. У П. про а. п. зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу порушника; місце, час вчинення і суть адм. правопорушення; нормат. акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є; пояснення порушника; ін. відомості, необхідні для вирішення справи. Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це теж зазначається у протоколі. У ньому може бути зроблено запис про особистий огляд порушника та його речей, про вилучення у нього речей і док-тів тощо (ст. 256 КпАП).

Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка вчинила правопорушення. За наявності свідків та потерпілих док-т може бути підписаний і цими особами. В разі відмови особи, яка вчинила правопорушення, від підписання протоколу, в ньому робиться запис про це. Особа, яка вчинила правопорушення, має право подавати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, що додаються до нього, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання.

При складенні протоколу порушникові роз'яснюються його права та обов'язки, про що робиться відмітка у протоколі. Якщо правопорушення вчинено групою осіб, протокол складається на кожного правопорушника окремо. П. про а. п. не складається у випадках, коли, відповідно до зак-ва, штраф накладається і стягується, а попередження оформляється на місці вчинення правопорушення за умови, що порушник не оспорює допущене порушення і адм. стягнення, яке накладається на нього. Протокол фіксує початок провадження у справі про адм. правопорушення. Він надсилається органові (посад, особі), уповноваженому (уповноваженій) розглядати справу про адм. правопорушення.

І. А. Куян.

 

Схожі за змістом слова та фрази