Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow С-сим arrow СЕРБІЯ І ЧОРНОГОРІЯ
   

СЕРБІЯ І ЧОРНОГОРІЯ

(Србуа і Црна Гора) — держ. об'єднання кол. республік Союзної Республіки Югославії (див. у ст. Югославія). Утв. на поч. 2003. Прав, статус об'єднання визначається «Конституційною хартією державного об'єднання Сербія і Чорногорія», прийнятою скупщинами (парламентами) двох республік — Сербії (27.1 2003) і Чорногорії (29.1 2003), а також Скупщиною Союз. Республіки Югославії (4.ІІ 2003). Держ. об'єднання складається з територій С. і Ч. (102,2 тис. м2). Нас. — бл. 11 млн. Гр-ни республік одночасно є гр-нами об'єднання. Місцем перебування Скупщини, президента і ради міністрів С. і Ч. є Белград — столиця Сербії, а Суду С. і Ч. — м. Подгориця — адм. центр Чорногорії. С. і Ч. є заг. суб'єктом міжнар. права і членом міжнар. глобальних та регіон, організацій. Екон. відносини об'єднання грунт уються на ринк. економіці. І Сербія, і Чорногорія можуть укладати договори з ін. суб'єктами міжнар. права, якщо їх предмет і зміст не входять до заг. відання об'єднання.

Центр, органами С. і Ч. є: Скупщина, президент, рада міністрів і Суд. Скупщина — однопалат. парламент, який приймає закони та ін. акти, вирішує питання зовн. політики, визнання і застосування норм міжнар. права, обирає президента і раду міністрів держ. об'єднання. До складу Скупщини входять 126 депутатів (від Сербії — 91, Чорногорії — 35). Скупщина приймає рішення більшістю голосів за умови, що більшість депутатів обох членів об'єднання голосувала «за». Президент держ. об'єднання представляє С. і Ч. у країні та за кордоном, головує на засіданнях РМ і керує її діяльністю, пропонує Скупщині склад уряду і звільняє його членів з посад, призначає і відкликає керівників дип. представництв тощо. Президента обирає Скупщина С. і Ч. на 4 роки і не більше, ніж на два строки підряд. У разі відставки, звільнення від посади тощо функції президента до обрання нового переходять до заступника голови Скупщини. Рада міністрів реалізує держ. політику об'єднання, узгоджену з Сербією і Чорногорією, координує роботу міністерств, пропонує парламенту проекти законів, приймає підзакон. акти на виконання законів С. і Ч. Міністрів і заступників міністрів закорд. справ та оборони Скупщина призначає за пропозицією президента. Суд С. і Ч. розглядає і вирішує спори між республіками, розглядає скарги гр-н про відповідність законів і актів управління членів об'єднання Конституційній хартії. У Суді члени об'єднання представлені однаковою кількістю суддів. Кандидатури в члени Суду пропонує уряд, а обирає їх Скупщина на 6 років і тільки на один строк. Рішення Суду є остаточними і оскарженню не піддягають. Суд має право скасовувати закони та нормат. акти, які суперечать Конст. хартії.

М. Р. Вулевич.

 

Схожі за змістом слова та фрази