Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow П-пен arrow ПАРЛАМЕНТСЬКІ ДЕБАТИ
   

ПАРЛАМЕНТСЬКІ ДЕБАТИ

(франц., від — сперечатися) — одна з форм діяльності парламенту, яка полягає в обговоренні питання, винесеного на розгляд представн. органу. Здійснюються шляхом проголошення на пленарному засіданні парламенту або його палат доповіді та співдоповіді з відповід. питання і відповідей, виступів членів парламенту тощо. Відбуваються у порядку, визначеному регламентом (статутом) парламенту (палат парламенту) або ін. нормат.-прав. актами. В Україні ці питання регулюються Конституцією і Регламентом ВР.

Відповідно до Регламенту ВР обговорення питання на засіданні Ради включає: доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них; співдоповіді (в разі необхідності), запитання співдоповідачам і відповіді на них; виступи депутатів з оголошенням та обгрунтуванням окр. думки, якщо вона є додатком до висновків к-ту або тимчас. спеціальної (слідчої) комісії ВР України та якщо вона не була поширена серед депутатів; виступ ініціатора внесення пропозиції; внесення, обговорення і прийняття рішення щодо преюдиціальних та відкладальних питань і питань про неприйнятність, якщо такі є; виступи по одному представнику від к-тів або тимчас. спеціальних (слідчих) комісій, якщо висновки цих парлам. органів щодо обговорюваного питання чи пропозиції не були поширені серед депутатів; виступи представників від кожної зареєстрованої депутатської фракції (групи); виступи депутатів; оголошення головуючим на засіданні про припинення обговорення та повідомлення про тих, що виступили і записалися на виступ; внесення депутатами пропозицій, які не були виголошені в ході обговорення (крім тих. що вносяться у спеціально встановленому порядку); заключне слово співдоповідача і доповідача; уточнення й оголошення головуючим на засіданні пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування; виступ з мотивів голосування депутата — ініціатора внесення пропозиції, що розглядається, якщо він не використав права на виступ перед оголошенням припинення обговорення, або депутата від депут. фракції (групи) — ініціатора внесення обговорюваного питання; виступи з мотивів голосування по одному представнику від кожної зареєстрованої депут. фракції (групи); виступи з мотивів голосування по одному представнику від кожної зареєстрованої фракції (групи), якщо вони мають протилежний погляд на виголошену на засіданні ВР думку депут. фракції (групи); виступи депутатів з мотивів голосування. Рішення, прийняте без відкриття обговорення питання або з порушенням названої процедури його обговорення шляхом позбавлення будь-кого права на виступ, є недійсним, за винятками, передбаченими зак-вом. Рішення шодо поправок (крім тих, які стосуються Конституції) з процедурних та ін. питань, прямо зазначених у Регламенті ВР, приймаються після скором, обговорення, шо включає: виступи ініціаторів з внесенням та обговоренням пропозицій; виступ голови або представника головного к-ту ВР, коли приймається рішення з питання, що готувалося цим к-том; виступи представників двох депут. фракцій (груп) на підтримку кожної пропозиції і представників двох депут. фракцій (груп) не на її підтримку; уточнення та оголошення головуючим на засіданні пропозицій, які надійшли і будуть ставитися на голосування; виступи з мотивів голосування по одному представнику від кожної зареєстрованої депутатської фракції (групи).

У ході обговорення питання на засіданні ВР можуть вноситися: пропозиції шодо порядку ведення засідання та організації розгляду питання; питання про неприйнятність, преюдиціальні та відкладальні питання; пропозиції щодо обговорюваного питання, які є результатом розгляду цього питання на поточ. пленар. засіданні, та поправки до них; пропозиції, поправки головного к-ту ВР; пропозиції, поправки до нових текстів, запропонованих на засіданні чи змінених у ході засідання текстів; пропозиції, поправки, якщо розгляд питання розпочався раніше визначених строків; пропозиції, поправки, внесені за рішенням погоджувальної ради депут. фракцій (груп); пропозиції, поправки, внесення яких підтримане на засіданні за взаем, згодою депутатів у визначеному порядку; ін. питання, пропозиції, поправки, можливість внесення яких на засіданні ВР обумовлена чинним зак-вом. Усі пропозиції щодо обговорюваного питання та процедури його розгляду, можливість внесення яких передбачена чинним зак-вом у ході засідання, можуть подаватися у письм. формі на ім'я головуючого на засіданні. Головуючий або за його дорученням визначена ним особа оголошують письм. пропозиції з їх стислим обгрунтуванням і повідомляють про те, хто їх вніс. Під час обговорення будь-якого питання, але до поч. виступів з мотивів голосування шодо нього, депутат може внести мотивовану пропозицію про перерву в засіданні, перенесення розгляду питання порядку денного або про закриття засідання. Така пропозиція ставиться на голосування без обговорення і приймається більшістю голосів депутатів від їх факт, кількості. Після обговорення чи в ході нового обговорення головуючий на засіданні може внести пропозицію про прийняття рішення без дальшого обговорення, після чого з'ясовує, чи є заперечення. Про свою незгоду депутати повідомляють головуючого підняттям руки. Якщо заперечень немає, головуючий оголошує про перехід до голосування або до наст, питання.

Якщо є заперечення, головуючий на власний розсуд продовжує обговорення або за взаєм, згодою з тими, хто бажає виступити, надає слово для трихвилинного виступу одному чи кільком промовцям і переходить до наст, питання або до голосування. Слово для виступів з мотивів голосування надається за усним зверненням депутата і після голосування пропозиції, якщо зазначене право не було використане ним до голосування і депутат має намір висловити незгоду з прийнятим рішенням. Тексти виступів депутатів, які записалися для виступу, але не мали змоги виголосити їх у зв'язку з припиненням обговорення, на прохання депутатів повинні бути включені до стеногр. бюлетеня засідання.

?. І. Грушанська.

 

Схожі за змістом слова та фрази