Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ч arrow ЧИТАННЯ ПАРЛАМЕНТСЬКІ
   

ЧИТАННЯ ПАРЛАМЕНТСЬКІ

- обговорення проектів законів та ін. нормат.-прав. акгів на пленар. засіданнях парламенту (окр. палати). Є однією зі стадій законодавчого процесу. Термін «читання» з'явився у парлам. практиці поряд з виникненням законод. процедури у зв'язку з тим, що текст проекту акта зачитувався парламентаріям. Напр., у Великобританії парламентарії не можуть ознайомитися з текстом внесеного на розгляд парламенту законопроекту до першого читання. Інколи замість Ч. п. вживаються ін. терміни: напр., «обговорення» — в Колумбії, «голосування» — у Болгарії.

У парламентах різних країн Ч. п. мають свою специфику, у зв'язку з чим кількість читань може бути різною: від одного до чотирьох. Обговорення проектів законів та ін. нормат.-прав. актів шляхом одного читання практикується в Іспанії, Швеції. Розрізняють такі його стадії: подання доповіді пост, комісії з висновком уряду; заг. дискусія; обговорення статей законопроекту та поправок до них; пояснення мотивів голосування; голосування в цілому та по проекту.

Формула двох Ч. п. існує в Єгипті, Мексиці, Франції. Перше Ч. п. включає обговорення заг. засад законопроекту з наступним його направленням до постійної або спец, комісії палати чи відхиленням проекту; друге Ч. п. — детальне обговорення проекту і пропозицій комісії та остаточне голосування. При трьох читаннях перше є концептуальним і полягає у розгляді осн. засад проекту закону та з'ясуванні його актуальності; друге — має постатейний характер; третє здійснюється за змістом проекту з внесенням невеликих поправок. Модель трьох читань практикується у Великобританії, Данії, Ізраїлі, Німеччині, США, РФ, Фінляндії та ін. країнах. Законодавча процедура переважно встановлює мін. часові інтервали між Ч. п. для якісної підготовки законопроекту і мат-лів до нього до наступного Ч. п. У деяких парламентах строки підготовки визначаються для кожного законопроекту окремо і встановлюються рішенням парламенту (окр. палати) чи відповід. к-том. За необхідності термінового розгляду законопроектів у багатьох країнах передбачаються термінові процедури зі скороченням кількості Ч. п. та інтервалів між ними, спрощенням процедури і т. п. Як виняток допускається розгляд законопроекту і прийняття закону в одному Ч. п., коли він перебуває у найвищому ступені готовності й відповідає всі м вимогам до якості закону. В Україні обговорення законопроекту відбувається шляхом трьох Ч. п. Здійснюються відповідно до процедур, вимог Регламенту Верховної Ради України.

Осн. завдання першого читання полягає у з'ясуванні принципової необхідності прийняття закону. При цьому виявляється реальна потреба у врегулюванні проблемної ситуації і відповідність проблеми рівню закону. Зазвичай на перше Ч. п. законопроект вноситься у редакції суб'єкта законодавчої ініціативи. В цілому при розгляді ВР України законопроекту в першому читанні обговорюється його концепція, дається оцінка відповідності осн.

положень законопроекту Конституції України, його актуальності й практ. значущості. При першому читанні законопроекту парламент заслуховує: доповідь його ініціатора; співдоповіді ініціаторів внесення кожного альтернат, законопроекту (див. Альтернативний проект нормативного акта), якщо такі є, в порядку їх надходження; співдоповідь гол. к-ту; відповіді на запитання. Після цього обговорюються осн. положення проекту та його структура (частини, розділи, глави, статті, повнота і послідовність їх викладу), заслуховуються пропозиції і зауваження щодо них, розглядаються пропозиції про опублікування законопроекту для нар. обговорення. За результатами обговорення ВР приймає рішення про відхилення законопроекту, передачу його на доопрацювання, опублікування проекту для всенар. обговорення, прийняття законопроекту за основу і підготовку його до другого читання. Під час другого Ч. п. розглядаються поправки до проекту та його нова редакція з урахуванням пропонованих змін, проводиться його постатейне обговорення та здійснюється постатейне голосування. У разі необхідності обговорюються і ставляться на голосування частини статті, її підпункти або речення. ВР України може прийняти рішення про читання законопроекту частинами з проведенням щодо них самост. обговорення та голосування, якщо це не перешкоджає цілісному розгляду його положень. Таке процедурне рішення може прийматися після скороч. обговорення. У другому читанні законопроект обговорюється в усіх деталях; при цьому голосуються поправки і доповнення, що вносяться депутатами. Обговорення поправок закінчується голосуванням — як за окр. поправками, так і за блоками поправок згідно з рекомендаціями відповід. к-ту про їх прийняття чи відхилення. За результатами другого читання законопроекту ВР України може прийняти рішення про відхилення законопроекту, повернення законопроекту на доопрацювання з поданням його на повторне друге читання або з наст, поданням на третє читання, опублікування його для всенар. обговорення, прийняття у другому читанні та подання на третє читання.

Третє Ч. п. присвячено розгляду законопроекту в остаточній редакції. Як правило, на цьому етапі внесення поправок не допускається, окрім редакційних. У випадку позит. рішення закон приймається у цілому. Відповідно до чинних процедур, норм третє читання законопроектів проводиться з метою внесення ред. поправок, узгодження між собою структур, частин схваленого в другому читанні законопроекту, узгодження розглянутого законопроекту з ін. законами.

Проекти важливих постанов та ін. актів ВР України з питань держ., госп., соціально-куль-тур. життя, екол. безпеки і зовн. політики теж розглядаються у трьох читаннях відповідно до правил, встановлених Регламентом ВР щодо розгляду законопроектів.

Літ.: Автономов А. Проблемы законодательного процесса. «Конст. право: восточноевроп. обозрение», 1996, № З, № 4; Поленина С. В. Законотворчество в Рос. Федерации. М., 1996; Законод. процесе. Понятие, институты, стадии. М., 2000.

Н. Г. Григорук.

 

Схожі за змістом слова та фрази