Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow коме-комун arrow КОМУНІСТИЧНА ВЛАСНІСТЬ
   

КОМУНІСТИЧНА ВЛАСНІСТЬ

— історично визначена форма суспільної власності, що є основою економічної системи комуністичного способу виробництва (див. Комунізм). Являє собою виробничі відносини з приводу колективного привласнення матеріальних благ, насамперед засобів виробництва, в умовах комуністичного суспільства. К. в. у своєму розвитку проходить два ступені — соціалістичний і комуністичний, відповідно до двох фаз комуністичної формації — соціалізму і комунізму. Соціалістична власність, що існує в двох формах — державній (загальнонародній) власності і колгоспно-кооперативній власності, відображає відносно менш високий рівень розвитку продуктивних сил і виробн. відносин, реально існує в СРСР та ін. соціалістич. країнах. Перехід від соціалістичної до К. в. відбувається в міру розвитку і вдосконалення існуючих форм соціалістичної власності шляхом поступового зближення їх і злиття в майбутньому в єдину К. в. У створенні К. в. і поступовому переростанні соціалістичних виробничих відносин у комуністичні вирішальну роль відіграє дальший розвиток державної (загальнонародної) власності як провідної і більш зрілої форми соціалістичної власності. Створюються виробничі і пром. об'єднання та загально-держ. утворення, такі як Єдина енергетична система СРСР, Єдина транспортна система СРСР, Загальнодержавна автоматизована система збирання і обробки інформації та ін. Розвиток економіки як єдиного народногосподарського комплексу СРСР відзначається вдосконаленням розміщення продуктивних сил, створенням територіально-виробничих комплексів тощо. Підвищується рівень усуспільнення колгоспно-кооперативної власності. Про це свідчить дедалі повніше охоплення громадським колг. Виробн. усіх галузей с. г.; усуспільнення виробн. дедалі більше виходить за межі окремих колгоспів і приводить до створення колг.-радгоспних та ін. міжгосподарських об'єднань і підприємств. Зростає вплив держ. власності, оскільки держ. підприємства посилюють постачання колгоспів сучас. тех. засобами, машинами тощо. Д-ва подає велику допомогу колгоспам і в підготовці кадрів, проведенні іригаційних і меліоративних робіт, у розвитку агропромислової інтеграції. З створенням К. в. відносини власності на засоби виробн. характеризуватимуться високим рівнем сусп. характеру виробн., що грунтуватиметься на автоматизованих системах машин, великими загальнонар. підприємствами комуністичного типу, органічно з'єднаними в єдине господарство планомірним суспільним поділом праці. Див. також Комуністичні виробничі відносини. Літ. див. до ст. Комунізм.

М. С. Черненко.

 

Схожі за змістом слова та фрази