Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow Е-економік arrow ЕКОНОМІКА НЕВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ
   

ЕКОНОМІКА НЕВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ

- сукупність суспільно-економічних відносин, які зумовлюють суспільну ефективність використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів у невиробничій сфері; наука, що вивчає форми діяння і прояву в умовах невиробничої сфери економічних законів соціалізму та специфічних економічних законів, притаманних її окремим галузям. Е. н. с. охоплює економіку нар. освіти, економіку охорони здоров'я, економіку комунального г-ва, економіку побутового обслуговування, економіку торгівлі тощо. Завданнями Е. н. с. є глибоке й раціональне розв'язання проблем окремих галузей невиробничої сфери, вивчення закономірностей їхнього розвитку, докорінне поліпшення перспективного та поточного планування роботи підприємств та установ невиробничої сфери. Важливу роль відіграє Е. н. с. у раціональному розміщенні підприємств та установ, що надають послуги населенню. Вона розробляє економічно обгрунтовані рекомендації щодо поліпшення методів керівництва, планування і звітності окремих галузей невиробничої сфери та підприємств і установ; виявляє резерви економії матеріальних і трудових ресурсів; удосконалює методологію розробки цін і встановлення нормативів затрат живої та уречевленої праці на послуги невиробничої сфери. Розвиток Е. н. с. значною мірою залежить від темпів зростання добробуту та культур. рівня народу, тобто від реалізації осн. мети соціалістичного виробн. В той же час розвиток Е. н. с.- одна з важливих передумов розвитку самого матеріального виробництва. На Україні проблеми окремих галузей E. н. с. вивчають Економіки інститут АН УРСР, Економічний науково-дослідний інститут Держплану УРСР, Проектно-конструкторсько-технологічний ін-т М-ва побутового обслуговування населення УРСР та інші.

Літ.: Правдин Д. И. Развитие непроизводственной сферы при социализме. M., 1976; Солодков M. В. Непроизводственная сфера при социализме. М., 1978.

В. Є. Козак.

 

Схожі за змістом слова та фрази