Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow нев-нюр arrow НЕДІЙСНІ УГОДИ
   

НЕДІЙСНІ УГОДИ

- угоди, що не створюють тих юрид. наслідків, на які вони розраховані. Зак-во розрізняє такі види Н. у., укладених з порушенням ЦивК України, а саме: невідповідно до вимог закону (ст. 48); з метою, що суперечить інтересам д-ви і сусп-ва (ст. 49); в суперечності із встановленими цілями юрид. особи, яка їх укладає (ст. 50); з неповнолітнім, який не досяг 15 років (ст. 51); гр-нином, визнаним недієздатним (ст. 52); неповнолітнім віком від 15 до 18 років, крім дрібних побутових угод (ст. 53); гр-нином, обмеженим у дієздатності внаслідок зловживання спирт, напоями або наркот. засобами (ст. 54); гр-нином, нездатним розуміти значення своїх дій (ст. 55); внаслідок помилки (ст. 56); внаслідок обману, насильства, погрози, зловмисної угоди представника однієї сторони з другою стороною або збігу тяжких обставин (ст. 57); як мнима (укладена лише про людське око, без наміру створити юрид. наслідки) і як удавана (з метою приховати ін. угоду; ст. 58). Недотримання форми угоди, яку вимагає закон, тягне за собою її недійсність, якщо такий наслідок прямо зазначений у законі (напр., ст. 568, що регулює питання форми зовнішньоторг. угод). Недодержання простої письм. форми, що вимагається законом (ст. 44), позбавляє сторони права в разі спору посилатися для підтвердження угоди на показання свідків, а у випадках, прямо зазначених у законі, тягне за собою недійсність угоди (ст. 46). Нотаріальне посвідчення угод є обов'язковим тільки у випадках, зазначених у законі. Недодержання у цих випадках нотаріальної форми тягне за собою недійсність угоди. Коли одна із сторін повністю або частково виконала угоду, що потребує нотаріального посвідчення, а друга сторона ухиляється від нотаріального оформлення угоди, суд може за вимогою сторони, яка виконала угоду, визнати угоду дійсною. У цьому разі наступне нотаріальне оформлення угоди не вимагається. Угода, визнана недійсною, вважається такою з моменту її укладення. Проте, коли з самого змісту угоди випливає, що вона може бути припинена лише на майбутнє, дія угоди визнається недійсною і припиняється на майбутнє (ст. 59). Угода може бути абсолютно недійсною (нікчемною) або відносно недійсною (заперечною). Нікчемні угоди є недійсними на підставі закону. Заперечні угоди зберігають силу, доки вони не оскаржені й не визнані недійсними в суд. порядку. Недійсні частини угоди не тягнуть за собою недійсності інших її частин, оскільки можна припустити, що угода була б укладена і без включення недійсної її частини. Якщо ін. наслідки недійсності угоди не передбачені законом, за Н. у. кожна зі сторін зобов'язана повернути ін. стороні все отримане за угодою, а в разі неможливості повернути отримане в натурі — відшкодувати його вартість у грошах (двостор. реституція: напр., ст. 47, 48, 50).

Серед ін. наслідків визнання угоди недійсною — стягнення у доход д-ви всього отриманого за угодою, укладеною з метою, що суперечить інтересам д-ви і сусп-ва (недопущення реституції). Спец, умовою настання таких наслідків є наявність умислу в обох сторін. При виконанні такої угоди однією стороною з другої сторони стягується у доход д-ви все одержане нею і все належне від неї першій стороні на відшкодування отриманого. За наявності ж умислу лише в однієї зі сторін все отримане нею за угодою повинно бути повернене другій стороні, а отримане останньою або належне їй на відшкодування виконаного стягується у доход д-ви (одностор. реституція, ст. 49). Спец, наслідки недійсності угод настають також у разі укладення угоди: неповнолітнім, який не досяг 15 років, крім дрібних побут, угод; гр-нином, що визнаний недієздатним через душев. хворобу або недоумство; неповнолітнім у віці від 15 до 18 років без згоди його батьків (усиновителів) або піклувальника; гр-нином, що обмежений у дієздатності внаслідок зловживання спирт, напоями або наркот. засобами, без згоди піклувальника. Кожна із сторін за такою угодою зобов'язана повернути другій стороні все одержане нею за угодою, а при неможливості повернення одержаного в натурі — відшкодувати його вартість у грошах. Дієздатна сторона зобов'язана, крім того, відшкодувати другій стороні понесені нею витрати, втрату або пошкодження її майна, якщо вона знала або повинна була знати про недієздатність другої сторони (ст. 51). Якщо угода визнана недійсною внаслідок обману, насильства, погрози, зловмисної угоди представника однієї сторони з другою стороною, а також якщо гр-нин був змушений укласти цю угоду на вкрай невигідних для себе умовах внаслідок збігу тяжких обставин, друга сторона повергає потерпілому все отримане нею за угодою, а при неможливості повернення одержаного в натурі — відшкодовує його вартість (одностор. реституція). Майно, одержане потерпілим за угодою від другої сторони (або належне йому), повертається у доход д-ви. Якщо неможливо передати майно в дохід д-ви в натурі, стягується його вартість. Крім того, потерпілому відшкодовуються другою стороною понесені ним витрати, втрата або пошкодження його майна. У разі укладення удаваної угоди застосовуються правила, що регулюють ту угоду, яку сторони дійсно мали на увазі,

Г. В. Єрьоменко.

 

Схожі за змістом слова та фрази