Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Б-бл arrow БІРЖОВІ УГОДИ
   

БІРЖОВІ УГОДИ

- укладені учасниками бірж, торгівлі договори (угоди) стосовно бірж, товару у ході бірж, торгівлі. Своїм екон. змістом спрямовані на передачу майна у власність покупця. Юридично така передача оформляється договорами купівлі-прода-жу, постачання, обміну. Б. у. в принципі не відрізняються від угод, укладених поза біржею. Щодо них залежно від змісту застосовуються правила про відповідний договір, існуючий у чинному законодавстві. Деякі спец, вимоги до Б. у. містить Закон України «Про товарну біржу» (1991), де зазначено, що Б. у. можуть укладатися тільки членами біржі або брокерами; укладена під час бірж, торгів угода має бути подана на реєстрацію на біржі не пізніше наступного дня. Угода визнається укладеною з моменту її реєстрації на біржі і нотаріальному засвідченню не підлягає. Порядок здійснення Б. у. та їх реєстрації визначається правилами бірж, торгівлі, затвердженими загальними зборами членів біржі або уповноваженим ними органом.

Більшість Б. у. укладається за участю бірж, посередників, які здійснюють дилерську чи брокерську діяльність. У дилерській діяльності посередник, що купує товар (цінні папери, стандартні контракти) з метою наступного перепродажу на біржі, діє від свого імені та за свій рахунок, стаючи стороною укладеного договору. У брокерській діяльності при здійсненні Б. у. він виступає в інтересах клієнта. Діючи на біржі на підставі договору-доручення з клієнтом, посередник укладає Б. у. від імені і за рахунок клієнта, а на підставі договору комісії — від свого імені, але за рахунок клієнта. У результаті дій бірж, посередників-броке-рів, які беруть участь у торгах, зобов'язання щодо передачі товару або сплати його вартості виникають не для них самих, а для їхніх клієнтів, що стали сторонами Б. у. З огляду на це у разі зобов'язань, що виникли з Б. у., господарські спори вирішуються не між бірж, посередниками, а між їхніми кол. клієнтами.

Відповідно до правил бірж, торгівлі конкр. біржі, крім звичайних договорів купівлі-продажу або постачання, на ній можуть укладатися Б. у. таких видів: про взаємну передачу прав та обов'язків стосовно реального товару (угоди з умовою); про взаємну передачу прав та обов'язків стосовно реального товару з відстроченням його постачання (форвардні угоди); про взаємну передачу прав та обов'язків стосовно стандартних контрактів на постачання бірж, товару (ф'ю-черсні угоди); про уступку прав на майбутню передачу прав та обов'язків стосовно бірж, товару або контракту на постачання бірж, товару (опціонні угоди); ін. угоди стосовно бірж, товару, контрактів чи прав, що передбачені в правилах бірж, торгівлі. Під час укладення Б. у. стосовно реального товару (як правило, форвардних) їх учасники можуть застраховуватися від можливих несприятливих змін цін через хеджування. Продавець, збуваючи реальний товар з передачею його в майбутньому, одночасно здійснює ф'ючерсну угоду — купує стандартні контракти на ту саму кількість такого ж товару і на такий самий строк. Покупець же реального товару одночасно продає на біржі стандартні контракти. Після передачі чи прийняття реального товару здійснюються зворотні операції — викуп або продаж стандартних контрактів. У такий спосіб ф'ючер-сні угоди страхують форвардні від можливих збитків у зв'язку із зміною цін на ринку на цей товар. Коли за форвардною угодою одна сторона втрачає як продавець реального товару, то вона ж виграє як покупець стандартних контрактів за ф'ючерсною угодою, — і навпаки.

Літ.: Сажина М. А., Сажин А. Ф. Товарная биржа — особая форма организации рыночных отношений. «Вестник Рос. АН», 1993, № 9; Єщенко П. Біржа: функції і завдання. «Економіка України», 1994, N°. 3; Сойфер Т. Биржевые сделки. «Закон», 1994, № 12.
В. В. Хахулін.

 

Схожі за змістом слова та фрази