Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow зат-зміш arrow ЗЕЛЕНА КНИГА УКРАЇНИ
   

ЗЕЛЕНА КНИГА УКРАЇНИ

(ЗКУ) - офіц. документ, у якому зведено відомості про су-час. стан рідкісних, зникаючих і типових природ, росл, угруповань України, що потребують охорони як складова частина біол. різноманіття. Порядок ведення Книги регулюється Положенням про Зелену книгу України, затв. Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України 19.ІІ.1997. До ЗКУ заносяться цінні з наукової точки зору природні росл, угруповання, насамперед ті, в яких домінують або співдомінують рідкісні, реліктові та ендемічні види рослин; види, що знаходяться в Україні на межі свого ареалу; зональні, найтиповіші для України росл, угруповання. Зак-во України виокремлює 5 категорій природ, росл, угруповань, що потребують охорони та внесення до ЗКУ: а) корінні росл, угруповання, у складі яких домінують види рослин, внесені до Червоної книги України, а також реліктові та ендемічні види рослин; б) корінні росл, угруповання, склад яких визначають типові види рослин, що зростають на межі ареалу чи висотного поширення та мають тенденцію до зниження життєвого потенціалу; в) росл, угруповання, не пов'язані з природ, зональністю (болота, луки, водні об'єкти тощо), які потребують охорони з бот.-геогр. міркувань; г) росл, угруповання, взаємопов'язані зі зникаючими видами представників твар, світу; д) росл, угруповання, утворені поширеними в минулому видами рослин, які стали рідкісними під впливом антропоген, чи стих, факторів. Занесені до ЗКУ природні росл, угруповання підлягають особливій охороні на всій тер. України. Заборонено будь-яку діяльність, що негативно позначається на стані цих природ, угруповань і загрожує їх збереженню. З цією метою передбачено: встановлення особливого правового статусу природ, росл, угруповань, що потребують охорони, і створення на територіях, де наявні угруповання, внесені до ЗКУ, природно-заповідних об'єктів або оголошення їх природно-заповідними територіями; врахування спец, вимог щодо охорони цих природ, угруповань у разі вилучення і надання зем. ділянок, розроблення проект, документації та проведення екол. експертизи; встановлення крим. та адм. відповідальності за пошкодження природ, росл, угруповань, занесених до ЗКУ, та місць їх зростання; міжнар. співробітництво у межах багатостор. та двостор. міжнар. угод; проведення виховної роботи серед населення; здійснення моніторингу за станом і змінами занесених до ЗКУ природ, росл, угруповань та необхідних досліджень з метою розробки наук, основ їх охорони, відновлення і невиснажливого використання. Ведення ЗКУ покладено на М-во охорони на-вкол. природ, середовища та ядер, безпеки України. Це ж м-во відповідає за організацію збереження росл, угруповань, занесених до ЗКУ, та екол. умов їх існування, а також здійснює держ. контроль у відповідній сфері. Для наук, забезпечення ведення ЗКУ, проведення експертизи пропозицій про внесення угруповань до ЗКУ та вилучення з неї, здійснення наук, досліджень та організації ін. заходів охорони навкол. природ, середовища 1999 утворено Нац. комісію з питань ЗКУ, до складу якої увійшли провідні науковці та спеціалісти.

Ведення ЗКУ фінансується за рахунок держ. бюджету України. М-во охорони навкол. природ, середовища та ядер, безпеки України забезпечує офіц. видання та розповсюдження ЗКУ не рідше одного разу на 10 років. Перша ЗКУ вийшла друком 1987.

Н. Р. Малишева.

 

Схожі за змістом слова та фрази