Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow клат-кнор arrow КНИГА
   

КНИГА

— одне з найважливіших джерел масової, наукової і тех. інформації, засобів формування сусп.-політ., наук. і естетичних поглядів, пропаганди знань і виховання; неперіодичне видання у вигляді зброшурованих аркушів друк. матеріалу (обсягом понад 48 cтop.). За словами В. І. Леніна, "книга — величезна сила" (Ленін і книга. К., 1974, с. 352). Історія К. тісно пов'язана з розвитком суспільства, писемності, науки, культури і техніки. К. має класовий характер. В експлуататорському суспільстві К. використовують панівні класи як знаряддя в боротьбі проти прогресивних сил. За умов соціалізму К. несе трудящим ідеї гуманізму, прогресу і соціалістич. інтернаціоналізму, служить їхнім інтересам. Вона сприяє встановленню взаєморозуміння, дружби і співробітництва народів, збагачує їхню культуру, пропагує і відстоює передові ідеали людства. Прогресивна книга допомагає озброювати мільйони людей справді наук. світоглядом, оволодівати законами суспільного розвитку, боротися за суспільний прогрес. Відбір для поліграфічного відтворення і розповсюдження творів науки, л-ри й мистецтва, їх парт. і профес. оцінка, підготовка до друку та випуск — функції видавничої справи. Багаторазове відтворення К. здійснюється поліграфічною промисловістю (див. також Книгодрукування, Поліграфія). Розповсюдження і рекламування К. є функціями книжкової торгівлі. Збирання, спец. обробка і зберігання К., інформування читачів про К., пропаганда К. і керівництво читанням здійснюються в рамках бібліотечної справи (див. Бібліотека, Бібліотекознавство, Бібліографія). К. вивчає комплексна наука — книгознавство. Важливе значення має оформлення К. худож.-поліграфічними засобами. Ще з часів рукописного видання худож. л-ра супроводиться ілюстраціями (див. також Графіка). Попередницями друкованих К. були рукописні та ксилографічні (див.Ксилографія) К. Становлення К. залежало від процесу формування писемності, яка пройшла складний шлях розвитку від неалфавітних форм (див. Піктографічне письмо, Ідеографічне письмо) до алфавітної форми письма. Як матеріал для письма в різний час використовували кам'яні плити, глиняні або дерев'яні таблички, тканини, папірус, пергамент, папір та ін. Найдавніший відомий вид рукописної К.— ассіро-вавілонські глиняні таблички (4—3 тисячоліття до н. е.). Стародавні єгиптяни, греки і римляни користувалися К. у вигляді папірусного сувою, серед. довжина якого була 10 м, ширина — 30 см. Прототипом сучас. форми К.-кодекса є поліптих — кілька скріплених між собою дощечок, натертих воском, що їх стародавні римляни застосовували для письма. Рукописна К. на території СРСР відома з 1 ст. до в. е. (Середня Азія). К. у Київській Русі відома з 9 ст. Першими датованими пам'ятками давньорус. писемності, які збереглися до наших днів, є Остромирове євангеліє (1056—57), Ізборники Святослава (1073 і 1076) "Повість временних літ" (поч. 12 ст.). У 40-і рр. 15 ст. в Європі було винайдено книгодрукування Вже у 2-й пол. 15 ст. воно швидко поширилося в країнах Європи. К., надруковані до 1501, наз. інкунабулами (напр., трактат Г. Дрогобича "Прогностична оцінка...", виданий 1483 в Римі). В 1483 у Венеції (за ін. даними, в Хорватії) надруковано першу слов'янську К. глаголицею. Перші друк. К. кирилицею видав Ш. Фіоль у Кракові (1491).

В 1517—19 у Празі білорус. першодрукар Ф. Скорина надрукував окремими випусками Біблію, в 1564 у Москві І. Федоров і П. Мстиславець — "Апостол". У 1574 І. Федоров видав у Львові "Буквар" і "Апостол", чим започаткував книгодрукування на укр. землях. Широкого розмаху набуло книгодрукування в Росії, у т. ч. на Україні, з кінця 17 ст. Першими книгами сучас. укр. мовою було видано 1798 "Енеїду" 1. Котляревського, 1840 "Кобзар" Т. Шевченка — обидві в Петербурзі; 1834 "Українські народні думи", записані М. Максимовичем — у Москві; 1863<Байки" Л. Глібова — в Чернігові; 1819 П. Гулака-Артемовського "Солопій та Хівря" — в Харкові. Друкування книг укр. мовою всіляко гальмувалось царською цензурою. Дореволюц. видання виходили порівняно малими тиражами. Наприкінці 19 — поч. 20 ст. на Україні в умовах цензурних переслідувань почалося видання с.-д. літератури, творів К. Маркса, Ф Енгельса. В. І. Леніна (див.Видання творів В. І. Леніна, Видання творів К. Маркса і ф. Енгельса).

Після Великого Жовтня (1918—78) в СРСР видано понад 3 млн. назв книг і брошур заг. тиражем 50,2 млрд. примірників; в Укр. РСР — 331,2 тис. назв книг і брошур тиражем понад 4,8 млрд. примірників. Якщо доля СРСР у населенні Землі, за даними ЮНЕСКО, становила 1975 бл. 8%, то в світовій книжковій продукції за числом видань — 14%. На одну людину в СРСР припадає в три рази більше книг і брошур, ніж у серед. на людину в усьому світі. За 1918 — 78 заг. тираж книг зарубіж. авторів, які вийшли в країні, становив 2186 млн. примірників. Зокрема, в УРСР видано за цей період 4 тис. творів тиражем понад 130 млн. примірників. Рад. К. чим раз активніше бере участь у пропаганді за рубежем переваг соціалізму, рад способу життя зовнішньої і внутрішньої політики КПРС. У 20—30-х рр. на Україні питання книгознавства розроблялися в Книгознавства українському науковому інституті, тепер ці питання досліджуються в ін-тах культури, Книжковій палаті УРСР, наук. 6-ках. У Рад. країні створено Товариство любителів книги, що об'єднує 9 млн. членів, 1974 — Товариство книголюбів УРСР. У 1972 в Києві засновано Книги і книгодрукування музей УРСР.

Літ.: Ленін і книга. К., 1974; Матеріали XXV з'їзду КПРС. К., 1977; Про партійну і радянську пресу, радіомовлення і телебачення. Збірник документів і матеріалів. К., 1974; Брежнєв Л. І. Ленінським курсом, т. 7. К-, 1979; Культурне будівництво в Українській РСР, т. 1—2. К., 1960— 61; Книга. Исследования и материалы, сб. 1—37. М.. 1959—78; 400 лет русского книгопечатания. 1564—1964, т. 1—2. М., 1964; Книга і друкарство на Україні. К., 1965; Українська книга. К., 1965; Шпаков А. П. Художник і книга. К., 1973; Машталір Р. М., Ковба Ж. М.. Феллер М. Д. Розвиток поліграфії на Україні. Львів, 1974. Молодчиков О. В. Книга Радянської України. К., 1974; Першодрукар Іван Федоров та його послідовники на Україні (XVI — перша половина XVII ст.). Збірник документів. К., 1975; Різник М. Г. Письмо і шрифт. К.. 1978.

М. П. Рудь.

Книга - leksika.com.uaКнига - leksika.com.uaКнига - leksika.com.ua

 

Схожі за змістом слова та фрази