Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ч arrow ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНИ
   

ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНИ

- офіц. держ. док-т, який містить перелік рідкісних і таких,

ЧЕРВОНА КНИГА УКРАЇНИ  - leksika.com.ua

що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин, і рослин, світу в межах тер. України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, а також узагальнені відомості про сучас. стан цих видів та заходи щодо їх збереження і відтворення. її прав, статус регулюється Законами «Про охорону навколишнього природного середовища» (1991), «Про природно-заповідний фонд України» (1992), «Про рослинний світ» (1999), «Про мисливське господарство та полювання» (2000), «Про тваринний світ» (2001), «Про Червону книгу України» (2002). Для видів тварин і рослин, занесених до Ч. к. У., встановлюється особливий прав, режим, що характеризується забороною або обмеженням їх використання. Спец, використання (добування, збирання) таких об'єктів здійснюється у виняткових випадках лише з наук, і селекційною метою, у т. ч. для розмноження, розселення та розведення у штучно створених умовах, а також для відтворення популяцій з дозволу спеціально уповноваженого центр, органу викон. влади з питань охорони навкол. природ, середовища на підставі рішень Нац. комісії з питань Ч. к. У., прийнятих відповідно до її повноважень. Порядок видачі та форма дозволів на спец, використання (добування, збирання) об'єктів Ч. к. У. визначаються спеціально уповноваженим центр, органом викон. влади з питань охорони навкол. природ, середовища.

Види твар, і росл, світу, занесені до Червоного списку Міжнар. союзу охорони природи та природ, ресурсів і Європ. Червоного списку, які перебувають (зростають) у природних умовах у межах тер. України, її конт. шельфу та виключної (морської) екон. зони, як правило, заносяться до Ч. к. У. або їм надається ін. особливий статус відповідно до зак-ва. КМ України забезпечує офіц. видання та розповсюдження Ч. к. У. не рідше одного разу на 10 років. Пропозиції про занесення до Ч. к. У. видів твар, або росл, світу можуть вносити відповідні н.-д. установи, держ. і громад, організації, окр. фахівці, вчені. Аналіз та узагальнення пропозицій щодо занесення видів до Ч. к. У. здійснюються Нац. комісією з питань Ч. к. У. Рішення про занесення видів твар, і росл, світу до Ч. к. У. приймається спеціально уповноваженим центр, органом викон. влади з питань охорони навкол. природ, середовища, який забезпечує операт. доведення до відома заінтересованих держ. органів, громад, орг-цій та гр-н відомостей про: зміни в переліку рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів твар, і росл, світу, занесених до Ч. к. У.; вжиття відповід. заходів щодо збирання та узагальнення отриманої наук, та ін. установами, підприємствами, організаціями і гр-нами інформації про поширення, чисельність, стан об'єктів Ч. к. У; факти їх знищення, пошкодження, загибелі чи захворювання.

Залежно від стану та ступеня загрози зникнення видів твар, і росл. світу, що заносяться до Ч. к. У, вони поділяються на такі категорії: зниклі — види, про які після неодноразових пошуків, проведених у типових місцевостях або в ін. відомих та можливих місцях поширення, відсутня будь-яка інформація про наявність їх у природі чи спеціально створених умовах;

зниклі в природі — види, які зникли в природі, але збереглися у спеціально створених умовах;

зникаючі — види, які перебувають під загрозою зникнення у природ, умовах і збереження яких є малоймовірним, коли триватиме дія факторів, що негативно впливають на стан їх популяцій;

вразливі — види, які в найближчому майбутньому можуть бути віднесені до категорії зникаючих, коли триватиме дія факторів, що негативно впливають на стан їх популяцій; рідкісні — види, популяції яких невеликі й на даний час не належать до категорії зникаючих чи вразливих, хоча їм і загрожує небезпека; неоцінені — види, про які відомо, що вони можуть належати до категорії зникаючих, вразливих чи рідкісних, але ще не віднесені до неї; недостатньо відомі — види, які не можна віднести до жодної із зазнач, категорій через відсутність необхідної повної і достовір. інформації.

Нац. комісія з питань Ч. к. У. може вносити пропозиції про встановлення й ін. категорій видів твар, і рослинного світу, що заносяться до Ч. к. У.

Ведення Ч. к. У. фінансується за рахунок коштів Держ. бюджету України. Зак-вом України встановлена юрид. відповідальність за знищення і пошкодження об'єктів Ч. к. У., заподі яння шкоди середовищу їх перебування (зростання). Зокрема, полювання на звірів, птахів чи ін. види твар, світу, що занесені до Ч. к. У., може стати підставою до притягнення винних осіб до крим. відповідальності за ст. 248 КК України. У цив.-прав. порядку відповідні особи зобов'язані відшкодувати заподіяну майн. шкоду, яка обчислюється на основі пост. КМ України «Про розміри компенсації за добування (збирання) та шкоду, заподіяну видам тварин і рослин, занесеним до Червоної книги України» (1993).

Літ.: Черв, книга України. Твар. світ. К., 1993; Черв, книга України. Росл. світ. К., 1995. Н. Р. Малишева.

 

Схожі за змістом слова та фрази