Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow спец-стаг arrow СПОСІБ ЖИТТЯ
   

СПОСІБ ЖИТТЯ

— система типових форм і способів життєдіяльності людей (суспільства в цілому, класу суспільного, нації, групи соціальної, індивіда); філос.-соціологічна категорія, що характеризує процес життєдіяльності в різних сферах і на різних рівнях сусп. системи. Зміст і характер С. ж. визначається суспільно-економічною формацією, у т. ч. суспільними відносинами, що склалися між людьми в процесі виробництва. Відправною методологічною посилкою для наук, визначення категорії С. ж. є марксистське положення про визначальний вплив виробничих відносин на всі сторони й процеси соціально-екон. і духовного життя суспільства. Спосіб виробництва, що лежить в основі виробничих відносин, є водночас, за визначенням К. Маркса і ф. Енгельса, "певний спосіб діяльності даних індивідів, певний вид їх життєдіяльності, їх певний спосіб життя. Яка життєдіяльність індивідів, такі і вони самі. Те, що вони собою являють, збігається, таким чином, з їх виробництвом — збігається як з тим, що вони виробляють, так і з тим, я к вони виробляють. Отже, що являють собою індивіди,— це залежить від матеріальних умов їх виробництва" (Твори, т. З, с 19). В усякому суспільстві осн. формами життєдіяльності людей є праця, суспільно-політ. діяльність, діяльність у сфері духовної культури, побуту й сім'ї. Категорія С. ж. суттєво конкретизує характеристику того чи ін. суспільства, особливості притаманних йому екон., ідеологічних, культур., побутових, сімейних та ін. соціальних відносин. У С. ж. відображаються рівень розвитку духовної культури суспільства, пануючі в ньому світогляд, моральні норми й ціннісні орієнтації людей, що реалізуються в їхній практичній діяльності. С. ж.— класове й конкретно-істор. поняття. Кожному класові, соціальній верстві притаманний свій С. ж., зміст і спрямованість розвитку якого залежать від їхнього місця в системі сусп. виробництва, відношення до засобів виробництва, характеру сусп. відносин, що склалися. В класово антагоністичному суспільстві немає і не може бути єдиного С. ж. "Де немає спільності інтересів,— писав ф. Енгельс,— там не може бути єдності мети, не кажучи вже про єдність дій" (Маркс К. і Енгельс Ф. Тв., т. 8, с. 13). Поняття "рівень життя", "уклад життя", "якість життя", "стиль життя" відображають лише окремі сторони С. ж. людей. Вищим істор. типом соціальної організації життєдіяльності людей є соціалістичний спосіб життя.

А. І. Хоменко.

 

Схожі за змістом слова та фрази