Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow І arrow ІСТОРИЧНИЙ СПОСІБ ТЛУМАЧЕННЯ
   

ІСТОРИЧНИЙ СПОСІБ ТЛУМАЧЕННЯ

- встановлення дійсного змісту правової норми шляхом аналізу істор. умов її розробки та прийняття. У процесі істор. тлумачення інтерпретатор спирається на знання конкр.-істор. обставин і причин, що зумовили ухвалення акта, який тлумачиться. Таким шляхом з'ясовуються цілі та завдання, які передбачав законодавець, приймаючи акт. І. с. т. найбільш поширений у сфері вивчення істор. пам'яток права та актів, що мають тривалу історію функціонування. Необхідну інформацію про фактори істор. характеру отримують у процесі аналізу джерел, які належать до правотв. процесу — проектів нормат. актів, пояснювальних записок до проектів, протоколів засідань органів, що здійснювали підготовку проектів актів, доповідей та виступів щодо проектів у правотв. органах. Інформація, отримана з цих джерел, і є аргументом для підтвердження чи спростування тез, висунутих у процесі тлумачення змісту норми. В процесі істор. тлумачення визначаються норми, що вимагають певного корегування. Це можливо за умови, якщо відповідно до змін у сусп.-політ, відносинах не діє певне законоположення чи норма в цілому або коли вона не відповідає меті та завданням правового регулювання на момент тлумачення. Отже, І. с. т. дає можливість: визначити ступінь відповідності норми об'єктивним умовам її функціонування; з'ясувати ефективність норми як засобу впливу на сусп. відносини в конкр. істор. умовах; встановити ймовірність досягнення мети регулювання у процесі застосування норми; дослідити шляхи формування права, що характеризує його еволюц. розвиток; визначити норми, що потребують зміни або відміни у разі їх невідповідності новим істор. умовам розвитку сусп-ва. Найбільше практ. значення у процесі істор. тлумачення належить порівн. методу. За його допомогою порівнюється норма, що тлумачиться, з аналогічною нормою, яка вміщена в старому акті чи проекті нормат. акта. Таке порівняння важливе на перших етапах застосування нового зак-ва. Воно дає можливість інтерпретатору звільнитися від застарілих уявлень про правовий інститут чи норму, виявити відмінності старої та нової норм і глибше розкрити її зміст.

Літ.: Общая теория гос-ва и права, т. 2. М., 1998.

С. В. Бобровник.

 

Схожі за змістом слова та фрази