Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дип-док arrow ДИСЦИПЛІНА ДЕРЖАВНА
   

ДИСЦИПЛІНА ДЕРЖАВНА

- точне і неухильне дотримання всіма органами держ. влади і місц. самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, посад, і служб, особами, а також гр-нами встановлених д-вою правил поведінки, діяльності, стосунків, а також своєчасне виконання держ. завдань і зобов'язань. Д. д. спрямована на забезпечення чіткої роботи та узгодженості всіх складових держ. механізму. Д. д. регламентується законами, підзаконними та ін. правовими актами органів держ. влади. За порушення Д. д. зак-во передбачає дис-ципл., адм., матеріальну, а в деяких випадках і крим. відповідальність. Порядок застосування заходів відповідальності юридичної регулюється чинним зак-вом. Одним з найголовніших елементів Д. д. є викон. дисципліна, яка грунтується на принципах державної служби (персон, відповідальності за виконання служб, обов'язків і дисципліни; професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності, відданості справі) та обов'язків державних службовців щодо забезпечення ефективної роботи та виконання завдань держ. органів, своєчас. і точного виконання рішень держ. органів чи посад, осіб, розпоряджень і вказівок керівників, підвищення профес. кваліфікації та ін. (ст. З, 10 Закону України «Про державну службу», 1993). Викон. дисципліна пов'язана з відп. ставленням працівників апарату до виконання урядових доручень, продуманою кадровою політикою, належним контролем у цій галузі. Д. д. передбачає персон, відповідальність за доручену справу. За порушення Д. д. держ. службовець може бути притягнутий до дисципл. відповідальності згідно зі ст. 40, 147 Кодексу законів про працю України та ст. 14 Закону «Про державну службу».

Літ.: Вельский К. С. Персон, ответственность и дисциплина в гос. управлении. «Сов. гос-во и право», 1984, № 3; Цветков В. В., Щербак А. И. Дисциплина и ответственность в аппарате гос. управления. К., 1985; Козохин Б. И. [та ін.]. Гос. дисциплина и ответственность. Ленинград, 1990.

О. Ф. Андрійко.

 

Схожі за змістом слова та фрази