Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дип-док arrow ДИСЦИПЛІНА ПРАЦІ
   

ДИСЦИПЛІНА ПРАЦІ

— сукупність нор-мат.-правових приписів, які регулюють обов'язки сторін труд, правовідносин, спрямованих на забезпечення належного процесу праці. Д. п. є необхідністю будь-якої колективної праці незалежно від її сусп. організації і форм власності. Регулюється гл. X Кодексу законів про працю України, ін. законод. та нормат.-правовими актами, зокрема правилами внутр. труд, розпорядку, тех. і посад, інструкціями, статутами підприємств, установ, організацій, правилами та положеннями, колект. і труд, договорами. Д. п. на підприємствах, в установах, організаціях забезпечується створенням необхідних орг. та екон. умов для норм, високопродуктивної роботи, свідомим ставленням до праці, методами переконання, виховання, а також заохоченням за сумлінну працю. Щодо окр. несумлінних працівників, які порушують Д. п., можуть застосовуватися заходи дисциплінарного та громад, впливу (див. Дисциплінарне стягнення, Заходи громадського впливу).

Д. п. передбачає сумлінне виконання працівником і власником або уповноваженим ним органом обов'язків, покладених на них зак-вом про працю України. Ст. 139 КЗпП зобов'язує гр-н працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження власника або уповноваженого ним органу, додержувати труд, і технол. дисципліни, вимог нормат. актів щодо охорони праці, дбайливо ставитися до майна власника, з яким укладено труд, договір. У ст. 141 КЗпП зазначено, що власник або уповноважений ним орган повинен правильно організувати працю, створювати умови для зростання її продуктивності, забезпечувати труд, і вироб. дисципліну, неухильно додержуватися зак-ва про працю і правил охорони праці, уважно ставитися до потреб і запитів працівників, поліпшувати умови їх праці та побуту.

Літ.: Хуторян Н. Н. Предупреждение нарушений труд, дисциплины. К., 1992; Стычинский Б. С, Зуб И. В., Ро-тань В. Г. Науч.-практ. комментарий к зак-ву Украины о труде, т. 1-2. Сімферополь, 1998.

В. П. Пастухов, Н. М. Хуторян.

 

Схожі за змістом слова та фрази