Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow корот-кюч arrow КРИМІНОЛОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА
   

КРИМІНОЛОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА

(від грец. — запобіжний) — система науково обгрунтованих прийомів, засобів, методів і рекомендацій, що використовуються для запобігання злочинам і правопорушенням. Як частина спец, запобігання К. п. є різноманітною змістом, обсягом, масштабом і сферою застосування, характером і механізмом дії, багатоаспектною діяльністю держ. органів, громад, орг-цій і гр-н, яка спрямована на створення в країні обстановки заг. осуду і нетерпимості до осіб, які вчиняють злочини та ін. правопорушення, а також на швидке виявлення та негайне усунення причин і умов, що є живильним середовищем різних суспільно небезпечних діянь. Суб'єктами К. п. можуть бути гр-ни, всі ланки сусп-ва, які в межах своєї компетенції реалізують певне коло завдань у сфері б-би з правопорушеннями і злочинністю. Провідне місце належить держ. правоохор. органам як спеціаліз. суб'єктам, котрі широко використовують допомогу ін. суб'єктів і громадськості у проведенні спільних профілакт. заходів. ? п. має здійснюватися комплексно, на різних рівнях, у всіх сферах і виявах сусп. життя з неухильним додержанням законності та широкої гласності, враховувати досягнення кримінол. науки і правозастосовної практики. Заходи К. п. не можуть суперечити інтересам д-ви, її органів і громад, формувань, обмежуючи права посад, осіб, а також ущемляти законні інтереси гр-н, стосовно яких здійснюється профілактика. В процесі функціонування К. п. орг.-правове, інформ., метод., ресурсне та ін. забезпечення покликане сприяти поліпшенню ефективності й цілеспрямованості діяльності суб'єктів, удосконаленню законотв., правозастосовного та профілакт. процесу, що сприяє підвищенню анти-криміноген. потенціалу системи.

Ф. А. Лопушанський.

 

Схожі за змістом слова та фрази