Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Е arrow ЕКСПЕРТНА ПРОФІЛАКТИКА
   

ЕКСПЕРТНА ПРОФІЛАКТИКА

(від грец. — запобіжний) — розділ експертизи судової, який розглядає можливості використання різних видів спец, знань з метою виявлення обставин, що сприяють злочинам та ін. правопорушенням, і розробки профілакт. заходів. Слідчий і суддя (суд) можуть з цього приводу поставити перед експертом (спеціалістом) відповідні питання або вони можуть бути вирішені експертом з власної ініціативи в порядку, передбаченому ст. 200 Кримінально-процесуального кодексу України і ст. 60 Цивільного процесуального кодексу України. Крім проведення експертизи, співробітник суд.-експертного закладу, який бере участь в огляді місця події, в ін. слідчих (судових) та операт.-розшукових діях, може дати консультацію профілакт. характеру. Е. п. у суд.-експертних закладах має дві форми: процесуальну, коли відповідний док-т (висновок, повідомлення) надсилається слідчому (суду), і непроцесуальну, коли у конкр. справі чи в результаті узагальнення експертної практики повідомлення (довідка) надсилається безпосередньо відомству, організації чи підприємству, від яких залежить вжиття відповідних профілакт. заходів. До непроце-суальної форми Е. п. належить також надання практ. допомоги у здійсненні профілакт. заходів в органах нотаріату, соціальної допомоги населенню, в автогосподарствах, у проведенні роз'яснювальної роботи (лекції, семінари, інструктаж) для певної аудиторії чи широких кіл громадськості. Найпоширенішим об'єктом експерт, дослідження є док-ти. їх криміналістичний аналіз (почеркозн. експертиза, тех. дослідження) виявляє порушення правил оформлення деяких категорій док-тів (відсутність певних реквізитів, невідповідне їх розміщення, виконання не тими особами, яким належить це робити, дефекти спец, засобів захисту док-тів, їх неохайне виконання, зокрема наявність у них необумовлених виправлень.

нечітких відбитків печаток і штампів). При проведенні суд.-бухгалтерських та екон. експертиз можуть бути встановлені порушення вимог нормат. актів, які регулюють порядок ведення обліку та контролю в окр. галузях г-ва, неякісне та несвоєчасне здійснення інвентаризацій і ревізій, порушення фін. дисципліни тощо. Під час суд.-трасологічних експертиз можуть бути виявлені конструктивні дефекти чи недоліки замків, недоліки в опломбуванні та пакуванні матеріальних цінностей, факти використання обладнання підприємств і майстерень для виготовлення хол. зброї і тех. засобів, що застосовуються у злочинних діяннях. Матеріали суд.-балістичних досліджень дозволять встановити: порушення технології і дефекти виготовлення зброї та боєприпасів; недоліки, які є результатом їх експлуатації; порушення правил використання зброї та її зберігання; можливості використання як зброї певних предметів вироб. чи спец, призначення. Шляхом криміналіст, досліджень матеріалів, речовин та виробів може бути встановлено: упущення у використанні конкр. препаратів, які призвели до нещасного випадку чи могли сприяти їх самозапалюванню; недоліки виготовлення, зберігання та продажу отруйних і сильнодіючих речовин; порушення правил техніки безпеки, технології виготовлення та зберігання деяких прод. і пром. товарів. В автотех. експертних дослідженнях аналізуються: тех. недоліки трансп. засобу, які виникли у процесі його експлуатації; дефекти конструкції чи деталей, виготовлених у завод, умовах або кустарним способом; недоліки організації руху на конкр. ділянках дороги (відсутність необхідних дорожніх знаків, світлофорів, огорож чи їх встановлення з порушенням чинних правил); незадовільні з тех. погляду дорожні умови (дефекти дороги та освітлення); дії водіїв та пішоходів, що перешкоджають безпеці руху; порушення у діях посад, осіб, відповідальних за експлуатацію та ремонт трансп. засобів, організацію руху, стан доріг; недоліки правил, що регулюють використання і ремонт автотранспорту. Певні обставини, які полегшують скоєння злочинів, можуть встановлюватися також у ході товарозн., буд.-тех., пож.-тех., суд.-агро-тех. та ін. видів суд. експертиз. У деяких випадках для з'ясування кримінол. чинників та розробки профілакт. рекомендацій необхідні комплексні дослідження за участю спеціалістів різного профілю.

Літ.: Фридман И. Я. Вопросы профилактики преступлений при криминалист, исследовании док-тов. К., 1968; Предупреждение преступлений и суд. экспертиза. М., 1968; Фридман И. Я. Использование данных суд. экспертизы для предупреждения правонарушений. К., 1972; Возможности суд. экспертиз в выявлении обстоятельств, способствующих совершению правонарушений.

В кн.: Суд. экспертиза. К., 1981; Фридман И. Я. К вопросу об эффективности экспертизы профилактической. «Криминалистика и суд. экспертиза», 1995, в. 47; Фрідман І. Я., Сушко Ю. С. Комплексний підхід у використанні спец. знань у справах про розслідування злочинів і запобігання їм у сфері економіки. «Право України», 1995, № 7.

І. Я. Фрідман.

 

Схожі за змістом слова та фрази