Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow У arrow УСТАВНА ГРАМОТА
   

УСТАВНА ГРАМОТА

- 1) У Великому князівстві Литовському правовий акт, яким регулювалися відносини нас. певної місцевості з д-вою. В одних випадках це були ті з охор. привілеїв, які надавалися населенню всієї волості або провінції для захисту його від зловживань влади. В інших — грамоти, що регулювали відносини між різними класами та соціальними групами певної місцевості, порядок організації місц. самоврядування. У. г. називалися також привілеї окремим областям д-ви — уставні земс. грамоти, якими детально регулювалися відносини певного регіону (землі) з д-вою у цілому і які видавалися на підтвердження специф. особливостей внутр. устрою цієї землі. Відомо 11 областей, яким у період до появи 1529 1-го Лит. статуту було надано 21 У. г., у т. ч. укр. територіям: Волин. землі — 3, Київській — 2, Луцькій — 2, Брацлавському пов. — 1. Ці У. г. адресовані виключно феодалам. В юрид. відношенні ці акти були більш розвиненими та змістовнішими правовими документами порівняно з У. г. Московської д-ви, які визначали тільки відносини населення пе вної місцевості та конкретного правителя.

2) Основний правозастосовчий акт Селянської реформи в Росії 1861, яким визначалися правовідносини поміщиків та тимчасовозобов'язаних селян, звільнених з кріпос. залежності. У. г. складалася за встановленою формою поміщиком на кожну сел. громаду, містила відомості про розмір дореформ. наділу, повинностей, фіксувала розмір пореформ. наділу і повинностей, відображала перенесення садиб тощо. Вводилась у дію за спец, процедурою мировим посередником. Навіть якщо селяни не підписували У. г., закон усе одно передбачав повноваження мир. посередника щодо введення її у дію. Під час викупної операції на основі У. г. складався викупний акт, який визначав перехід земельних наділів у власність селян. Змушування тимчасовозобов'язаних селян підписувати У. г. нерідко ставало причиною заворушень при проведенні Сел. реформи 1861. У. г. складалися також для

Уставна грамота м. Погребище - leksika.com.ua

удільних селян, реформу для яких проведено 1863.

Літ.: Кованько П. Л. Реформа 1861 года и ее последствия с фин. точки зрения (выкуп, операция 1861—1907 гг.). К., 1914; Зайончковский П. А. Отмена крепост. права в России. М., 1954; Литвак Б. Г. К истории формуляра устав, грамоты 1861 г.

В кн.: Археографический ежегодник за 1857 г. М., 1958; Зайончковский П. А Проведение в жизнь крестьян, реформы 1861 г. М., 1958; Дружинин Н. М. Рус. деревня на переломе 1861-1880 гг. М, 1978; Литвак Б. Г. Переворот 1861 года в России: почему не реализовалась реформатор, альтернатива. М., 1991; Яковенко Н. М. Укр. шляхта з кін. 14 до серед. 17 ст. (Волинь і Центр. Україна). К., 1993.

О. Н. Ярмиш, В. П. Бартків.

 

Схожі за змістом слова та фрази