Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow вид-висот arrow ВИДАННЯ ТВОРІВ В.І. ЛЕНІНА
   

ВИДАННЯ ТВОРІВ В.І. ЛЕНІНА

Поряд з літературною спадщиною К. Маркса і Ф. Енгельса твори геніального продовжувача їхньої справи В. І. Леніна становлять дорогоцінну ідейну скарбницю марксизму-ленінізму, невичерпне джерело знань про закони революц. оновлення світу. В працях В. І. Леніна вчення марксизму набуло дальшого розвитку стосовно до нових істор. умов епохи імперіалізму і пролет. революцій, епохи переходу людства від капіталізму до соціалізму і будівництва комуністичного суспільства. До Великої Жовтн. соціалістич. революції твори В. І. Леніна виходили переважно за кордоном. Незважаючи на жорстокі переслідування, в дореволюц. Росії твори В. І. Леніна (здебільшого нелегально) видавались 212 раз тиражем 573,9 тис. примірників. Найбільш ранньою ленінською працею, що дійшла до нас, є написана 1893 (надруковано 1924) стаття "Нові господарські рухи в селянському житті". Через рік вийшла в світ книга"Що таке,,друзі народу" і як вони воюють проти соціал-демократів?" - перша надрукована праця В. І. Леніна. Визначним вкладом у революц. теорію є такі класичні ленінські праці, як "Що робити?" (видано 1902), "Крок вперед, два кроки назад" (1904), "Дві тактики соціал-демократії в демократичній революції" (1905), "Матеріалізм і емпіріокритицизм" (1909), "Імперіалізм, як найвища стадія капіталізму" (1917) та ін. В 1907 вперше було зроблено спробу випустити зібрання творів В. І. Леніна в 3-х тт. під заг. назвою "За 12 років" (1895-1906). Але здійснити це видання повністю не вдалося. 1-й том з підзаголовком "Зібрання статей. Два напрями в російському марксизмі і російській соціал-демократії" вийшов наприкінці 1907 (на обкладинці позначено 1908). Незабаром на том було накладено арешт. На поч. 1908 вийшла лише 1-а частина 2-го тому під назвою "Аграрне питання". Велику роль у

розповсюдженні ленінських праць 1900-17 відіграла нелегальна і легальна більшовицька преса: газ. "Искра", "Вперед", "Пролетарий", "Социал-демократ", "Правда" та ін., журн. "Заря" (в грудні 1901 в ньому вперше з'явився під однією з праць підпис- Н. Ленін), "Просвещение" та ін. З 1902 деякі твори В. І. Леніна виходять за кордоном іноземними мовами. Після перемоги Великого Жовтня видання творів В. І. Леніна стало держ. справою. Велике значення для обгрунтування плану побудови соціалізму в СРСР мали ленінські праці "Чергові завдання Радянської вла-ди"(1918),"Великий почин" (1919), "Економіка і політика в епоху диктатури пролетаріату" (1919), "Про кооперацію", "Сторінки з щоденника", "Про нашу революцію", "Як нам реорганізувати Роб-сельінспекцію", "Краще менше, та краще" (всі - 1923) та ін. Твори В. І. Леніна виходили окремими книгами і брошурами, друкувались у формі листівок, на сторінках газет і журналів. Було перевидано багато дореволюц. ленінських праць, повністю видано збірник "За 12 років". За постановою IX з'їзду РКП(б) (1920) було почато 1-е видання Творів В. І. Леніна (1920- 26) у 20 т. (26 кн.) серед, тиражем 133 тис. примірників. За 1925-32 здійснено 2-е і однакове з ним щодо змісту 3-є видання Творів В. І. Леніна в З0 т. серед. тиражем 103 і 557 тис. примірників. Порівняно з 1-м ці видання були значно доповнені й розширені. В 1941, 1946- 1951 вийшло 4-е видання Творів В. І. Леніна в 35 томах; у 1957-67 було випущено додатково 10 тт. (36-45); всього в 4-му виданні опубліковано 6900 ленінських праць, листів, записок і телеграм. Серед. тираж 4-го видання - 664 тис. примірників. У 1958-65 вийшло мовою оригіналу 5-е видання - Повне зібрання творів В. І. Леніна в 55 т. Воно включає близько 9 тис. праць і документів, з яких понад 1 тис. опубліковано вперше. Щоб задовольнити зростаючий попит на ленінські праці, здійснено випуск 2-х додаткових тиражів 5-го видання, а згодом - 3-го додаткового. Серед. тираж томів 5-го видання 600 тис. примірників (включаючи додаткові випуски). Крім того, видано 38 тт. "Ленинских сборников", ряд тематичних збірників, вибраних творів і окремих праць. Усі видання творів В. І. Леніна здійснено під керівництвом Інституту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС. Праці В. І. Леніна стали найпоширенішими книгами. За даними Всесоюзної книжкової палати на 1.І 1978, в Рад. Союзі з 1918 здійснено 13 473 видання (книг і брошур) творів В. І. Леніна заг. тиражем понад 517 млн. примірників, з них рос. мовою - 3271 видання, бл. 394 млн. примірників, 62 ін. мовами народів СРСР - відповідно 6445, бл. 75 млн.; 44 мовами народів зарубіжних країн - 3757, бл. 49 млн. Так, укр. мовою вийшли 2-е (1928-33), 3-є (1935-37), 4-е (1948-56; 1958- -70) видання Творів В. І. Леніна; протягом 1969-75 здійснено випуск Повного зібрання творів В. І. Леніна. Крім того, виходили й виходять тематичні збірники, напр., "В. І. Ленін про Україну" в 2-х тт. (1969), вибрані твори й окремі ленінські праці. Серед перших видань укр. мовою "Проект аграрної програми" (1910), доповідь В. І. Леніна на VIII з'їзді РКП(б) про роботу на селі під назвою "Як комуністи-більшовики ставляться до середнього селянства", "Великий почин" (1919). Роботу по виданню творів В. І. Леніна на Україні проводить Інститут історії партії при ЦК Компартії України-філіал Інституту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС. Якщо до 1917 окремі праці В. І. Леніна видавалися на Україні лише 32 рази тиражем трохи більше як 100 тис. примірників, то за роки Рад. влади вони (за даними Книжкової палати УРСР на 1.І 1978) виходили 1275 раз тиражем бл. 34 млн. примірників, у т. ч. укр. мовою - 928 раз (бл. 32 млн. прим.).

Великого поширення набуло видання творів В. І. Леніна за рубежем. За даними

ЮНЕСКО, вони видані 128 мовами в 63 країнах і займають серед перекладної л-ри перше місце в світі. У більшості країн соціалістичної співдружності здійснено переклад 4-го видання творів В. І. Леніна, в ряді з них перекладено чи перекладається Повне зібрання творів. Літературна спадщина В. І. Леніна стала надбанням усього рад. народу, усього прогресивного людства. Див. В. І. Ленін, Марксизм-ленінізм.

Літ.: Издание и распространение произведений В. И. Ленина. М., 1960; Сокровищница великих идей ленинизма. М., 1968; Видання творів В. І. Леніна на Україні (1894-1970). Бібліографічний покажчик. X., 1971; Ленин в печати 1894-1970. М., 1972.

П. М. Шморгун.

Видання творів в.і. леніна

Видання творів в.і. леніна

Видання творів в.і. леніна

 

Схожі за змістом слова та фрази