Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow вид-висот arrow ВИДАННЯ ТВОРІВ К.МАРКСА І Ф. ЕНГЕЛЬСА
   

ВИДАННЯ ТВОРІВ К.МАРКСА І Ф. ЕНГЕЛЬСА

-почалося в 40-х рр. 19 ст. і було пов'язане з революційною діяльністю основоположників наукового комунізму. В 1848 в Лондоні вийшов "Маніфест Комуністичної партії". Визначним вкладом у революц. теорію стали праці К. Маркса "До критики політичної економії" (1859), 1-й т. "Капіталу" (1867), "Громадянська війна у Франції" (1871), "Критика Готської програми" (написана 1875, видана Енгельсом 1891) та ін.; праці Ф. Енгельса "Анти-Дюрінг" (1878), "Походження сім'ї, приватної власності і держави" (1884), "Людвіг Фейєрбах і кінець класичної німецької філософії" (1886) та ін. Численні статті Маркса і Енгельса друкувались у прогресивних періодичних виданнях країн Європи та в США. Після смерті Маркса було видано доопрацьовані Енгельсом 2-й і 3-й "Капіталу" (1885, 1894). Більшість значних творів основоположників наук. комунізму вийшла за їхнього життя. Виняток становлять "Діалектика природи" Ф. Енгельса (надрукована 1925), "Німецька ідеологія" К. Маркса і Ф. Енгельса (1932) та ін. В Росії, в т. ч. на Україні, твори К. Маркса і Ф. Енгельса іноземними мовами з'явилися в 40-50-х рр. 19 ст. У виданні й поширенні творів Маркса і Енгельса рос. мовою велику роль відіграли Рос. секція 1-го Інтернаціоналу, революц. діячі Г. О. Лопатін, П. Л. Лавров, М. Ф. Данієльсон і груш "Визволення праці", члени якої переклали і видали "Маніфест Комуністичної партії", "Злиденність філософії", "Людвіг Фейєрбах і кінець класичної німецької філософії", "Наймана праця і капітал" тощо. Окремі праці перевидавали марксистські гуртки й орг-ції. Першим перекладачем творів Маркса і Енгельса укр. мовою був І.Я. Франко. Йому належить переклад 24-го розділу "Капіталу" і 3-х розділів "Анти-Дюрінга". За його участю в Сх. Галичині опубліковано частину праці Ф. Енгельса "Розвиток соціалізму від утопії до науки" (1892) і повністю видано праці "Людвіг Фейєрбах і кінець класичної німецької філософії" (1899) та "Походження сім'ї, приватної власності і держави" (1899, 1900). Новий етап в історії видання і розповсюдження творів Маркса і Енгельса в Росії пов'язаний з діяльністю В. І. Леніна і створеної ним більшовицької партії. Під редакцією В. І. Леніна вийшли в світ "Громадянська війна у Франції" (1905), "Бакуністи за роботою" (1905 і 1906), листи Маркса до Ку-гельмана, листи Маркса і Енгельса до Ф. Зорге(1907). На поч. 20 ст. велику роль у популяризації творів Маркса і Енгельса відіграли ленінська "Искра" і місцеві с.-д. орг ції. Значного поширення видання праць Маркса і Енгельса набуло в період революції 1905-07. В Петербурзі, Москві, Києві, Одесі та ін. містах було видано бл. 160 творів, з них 41 - на Україні. Масового характеру набрало видання літ. спадщини Маркса і Енгельса після перемоги Великої Жовтн. соціалістич. революції. Трудящі нашої країни дістали широкі можливості для ознайомлення з їхніми творами в перекладі на рідну мову Так, 1919 на Україні вийшла праця Ф. Енгельса "Основи комунізму", 1920-"Маніфест Комуністичної партії". В 1921 з ініціативи В. І. Леніна в Москві створено Ін-т К. Маркса і Ф. Енгельса [згодом Ін-т Маркса-Енгельса-Леніна, тепер - Інститут марксизму-ленінізму при ЦК КПРС (ІМЛ при ЦК КПРС)], який став першим у світі наук. центром по збиранню, вивченню і публікації творів основоположників наук. комунізму. Велике значення для поширення марксистських ідей мало 1-е видання Творів Маркса і Енгельса рос. мовою, здійснене в СРСР за постановою XIII з'їзду РКП(б) протягом 1928-46 в 28 томах (в 33-х книгах, 20 т. не вийшов). Одночасно здійснювалась публікація підготовчих матеріалів у томах "Архива Маркса и Энгельса" (продовжується й тепер). Паралельно з рос. виданням було здійснено міжнар. видання творів Маркса і Енгельса мовами оригіналу, 1927-35 вийшло 8 томів творів, 4 томи листування, а 1939- окремий том, що містив економічні рукописи Маркса 1857-58. Не раз у З0-50-х рр. видавались вибрані твори, листи та ін. літ. спадщина Маркса і Енгельса. Ін-т марксизму-ленінізму за постановою ЦК КПРС протягом 1955-66 опублі кував 2-е рос. видання Творів Маркса і Енгельса в 39 томах (у 42 книгах), тиражем 103-200 тис. примірників. Порівняно з попереднім це видання значно вдосконалено, доповнено і розширено. Воно є найповнішою публікацією їхньої літ. та епістолярної спадщини. Якщо 1-е видання містило бл. 4,5 тис. праць і листів, то 2-е - 5,5 тис, з них бл. 400 праць і понад 600 листів опубліковано вперше. Було здійснено також випуск додаткових томів до цього видання (т. 40-43, т. 45-47, 49). З 2-го рос. видання здійснено переклад укр. мовою (1958-68) та нім. мовою (НДР, 1956-68). На базі 2-го видання випускаються тематичні збірники - "Про релігію" (1955), "Про колоніальну систему капіталізму" (1959) та ін., вибрані твори, окремі праці. Всього за роки Рад. влади Всесоюзна книжкова палата (на 1.І 1978) зареєструвала 3073 видання (книг і брошур) творів К. Маркса і Ф. Енгельса загальним тиражем бл. 115,5 млн. примірників, з них рос. мовою - 1012 видань, бл. 89,5 млн. примірників; ін. мовами народів СРСР - відповідно 1145, понад 11 млн; мовами народів зарубіжних країн - 916, понад 14,6 млн. За даними Книжкової палати УРСР на 1.І 1978 твори Маркса і Енгельса на Україні виходили з 1918 273 рази тиражем 4 853 тис, у т. ч. укр. мовою 226 раз тиражем бл. 4,6 млн. примірників. ІМЛ при ЦК КПРС спільно з Інститутом марксизму-ленінізму при ЦК СЄПН здійснюють академічне видання Повного зібрання творів Маркса і Енгельса мовою оригіналу (МЕGD) в 100 томах; розпочато випуск 50-ти томів творів Маркса і Енгельса англ. мовою, який готується ІМЛ при ЦК КПРС спільно з видавництвами "Прогресе" (Москва), "Лоренс енд Уїшарт" (Лондон) та "Інтер-нейшенал паблішерс" (Нью-Йорк).

Літ.: Великое наследие. М., 1968; Литературное наследство К. Маркса и Ф. Энгельса. М., 1969; Багмут Й. А., Шморгун П. М. Видання творів К. Маркса і Ф. Енгельса на Україні. Бібліографічний покажчик. X., 1965; Прижизненные издания и публикации произведений К. Маркса и Ф. Энгельса. Библиографический указатель, ч. 1-2. 1837-1895. М., 1974-77.

П. М. Шморгун.

Видання творів к.маркса і ф. енгельсаВидання творів к.маркса і ф. енгельсаВидання творів к.маркса і ф. енгельса

 

Схожі за змістом слова та фрази