Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow сусп-сяр arrow СУСПІЛЬСТВО СПОЖИВАННЯ
   

СУСПІЛЬСТВО СПОЖИВАННЯ

— бурж. апологетична концепція, яка намагається довести перетворення експлуататорського бурж. ладу на "суспільство споживання", характер якого ніби визначає рівень масового споживання матеріальних благ. Виникла в кінці 50-х —на поч. 60-х рр. 20 ст. її представники: Дж. Гелбрейт, у. Ростоу, Дж. Катона (США), Р. Рюйє,

Ж. Фурастьє (Франція) та ін. Осн. вадами цієї концепції є ігнорування відносин приватнокапіталістичної власності на засоби виробн., що визначають характер бурж. ладу, метафізичне тлумачення споживання у відриві від виробництва, затушовування осн. суперечності капіталізму — суперечності між сусп. характером виробн. і приватнокапіталістичною формою привласнення результатів праці. Споживання за капіталізму визначається експлуататорськими за своєю суттю виробничими відносинами, які зумовлюють нижчий порівняно з нормальним відтворенням робочої сили рівень особистого споживання більшості трудящих у США, напр., за офіц. даними 1980, налічувалося 34 млн. чол., життєвий рівень яких був нижчий за законодавчо встановлений рівень бідності. Разом з тим пануючий клас паразитично споживає значну частину національного багатства. Отже, концепція "С. с." суперечить капіталістичній дійсності. Класова спрямованість її полягає в тому, щоб замаскувати антагоністичну природу капіталізму, створити своєрідний культ споживацтва, який відволікав би трудящих від соціально-політ. боротьби, а також стимулював споживчий попит і тим самим впливав на розвиток капіталістичної економіки.

С. В. Мочерний.

 

Схожі за змістом слова та фрази