Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Н-неб arrow НАУКОВИЙ ПРАЦІВНИК
   

НАУКОВИЙ ПРАЦІВНИК

- особа, яка має вищу освіту, проводить фундам. або прикладні наук, дослідження і отримує н.-т. результати. За осн. місцем роботи та відповідно до труд, договору (контракту) професійно займається науковою, н.-т., наук.-орг. або наук.-пед. діяльністю і має відповідну кваліфікацію незалежно від наявності наукового ступеня або вченого звання, підтверджених результатами атестації.

Прав, статус Н. п. регулюється Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (1998, зі змінами і доп. 2000) та ін. нор-мат.-прав. актами. За названим законом Н. п. може одержувати матеріальну підтримку для проведення досліджень, іменні та ін. стипендії, премії, що встановлюються д-вою, юрид. та фіз. особами, а також матеріальну винагороду відповідно до кваліфікації, наук, результатів, якості та складності виконуваної роботи. Н. п. може займатися викладацькою діяльністю, надавати консульт. допомогу, бути експертом. Прийняття Н. п. на роботу здійснюється на основі конкурс, відбору. Зак-вом передбачено широкі можливості щодо підготовки Н. п. та підвищення їх кваліфікації. Осн. форми підготовки — аспірантура і докторантура. Наявність відповід. наук, ступеня або вченого звання є кваліфікац. вимогою для зайняття Н. п. відповідної посади.

Оцінка рівня профес. підготовки та результативності роботи, визначення відповідності кваліфікації Н. п. займаній посаді проводяться у результаті атестації, яка відбувається не рідше одного разу на 5 років. Зарплата Н. п. складається з посад, ставок (окладів), премій, доплат за наук, ступені, вчені звання, надбавок за стаж наук., н.-т., наук.-орг. і наук.-пед. роботи та ін. надбавок, передбачених зак-вом України. Н. п., що досягли пенс, віку і мають заг. стаж роботи не менше 25 років, у т. ч. наукової роботи не менше 20 років, — для чоловіків і заг. стаж роботи не менше 20 років, у т. ч. наукової роботи не менше 15 років, — для жінок, встановлюється спец, пенсія. Вона призначається у розмірі 80 % зарплати Н. п. При виході на пенсію з посади Н. п. має право на грош. допомогу в розмірі 6 місячних посад, ставок (окладів) з урахуванням надбавок і доплат за наявності стажу роботи Н. п.: для чоловіків — 12,5 року; дня жінок — 10 років. Н. п., які мають наук, ступінь кандидата або доктора наук, для забезпечення умов для наук, діяльності надається в установленому зак-вом порядку дод. житлова площа у вигляді кімнати (кабінету) або в розмірі до 20 м2. Ця дод. житлова площа оплачується в Одинарному розмірі.

Ю. Л. Бошицький.

 

Схожі за змістом слова та фрази