Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Н-неб arrow НАУКОВИЙ СТУПІНЬ
   

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

- офіційно визнана наук, кваліфікація вченого в певній галузі знань. В Україні встановлено Н. с. доктора наук і кандидата наук (у т. ч. юридичних), що присуджуються, як правило, після прилюд. захисту дисертацій. Згідно з Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (1998, зі змінами і доп. 2000) присудження Н. с. є держ. визнанням кваліфікації вченого. Діє «Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань» (затв. КМ України 28.VI 1997, зі змінами і доп. від 5.УІІІ 1998, 22.УІІ 1999 і 14.ІІІ 2001). За зак-вом питання присудження Н. с. належить до компетенції Вищої атестаційної комісії України (ВАК України). Право на здобуття Н. с. мають гр-ни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проводять фундам. чи прикладні наук, дослідження і отримали наук, та н.-т. результати. Док-тами, що засвідчують присудження Н. с, є дипломи доктора наук і кандидата наук, видані ВАК України. В Україні визнаються дійсними дипломи доктора наук і кандидата наук, видані атестац. органами СРСР і Рос. Федерації за результатами захистів дисертацій або рішень вчених рад до 17.ІХ 1992.

Наявність Н. с. є кваліфікац. вимогою для зайняття наук, працівником відповід. посади. Особи, які мають Н. с. доктора наук або кандидата наук, користуються встановленими для них у зак-ві пільгами.

У зарубіж. країнах існують також Н. с. агре же, бакалавра, ліценціата, магістра. Останній існував у Росії до 1917 як найнижчий Н. с. Міжнар. асоціація держ. органів атестації наук, і наук.-пед. кадрів вищої кваліфікації (МАДАТ), до якої входить і Україна, з метою забезпечення нац. інтересів країн — членів цієї організації рекомендувала приймати до захисту дисертац. роботи, виконані в одній країні, атестац. органами ін. країни за наявності клопотання органу атестації тієї країни, де виконано роботу. Це означає, що гр-ни України, які з певних причин вирішили захищати свої дисертації в ін. країнах, мають отримати на це дозвіл ВАК України. Підставою для отримання такого дозволу може бути відсутність в Україні спеціаліз. вчених рад за спеціальністю дисертації та спорідненими спеціальностями, що не дає змоги проведення разового захисту, передбаченого Положенням про спеціаліз. вчені ради. Вчені, яким присуджено Н. с. в ін. країні, в порядку, встановленому ВАК, мають пройти спец, переатестацію за клопотанням установи, в якій працює здобувач. Це в основному стосується аспірантів і докторантів, які були направлені на навчання за кордон і там одержали Н. с.

Г. О. Мурашин.

 

Схожі за змістом слова та фрази